Prečo sa sexuálna túžba žien zvyšuje po 35. roku života: vysvetľuje sexuológ

Podľa vedeckých výskumov vrchol ženskej s*xuality nastáva vo veku 40 ± 5 rokov. Dôvodov môže byť niekoľko a často sa kombinujú. Tu je názor odborníka.

BIOLOGICKÝ ASPEKT

Zvýšenie s*xuálnej túžby u žien vo veku 35 rokov a viac je z biologického hľadiska celkom pochopiteľné. V tomto veku ženský organizmus postupne vychádza z obdobia aktívnej reprodukcie, preto sa predpokladá, že na počatie je potrebné mať s*x aktívnejšie a častejšie ako predtým. Príroda stimuluje túto túžbu zmenou libida, s*xuálnej túžby, čím sa žena stáva slobodnejšou a zvyšuje sa jej záujem o s*x.

HORMONÁLNE POZADIE A SEXUÁLNA TÚŽBA

Za s*xuálnu túžbu a vzrušenie je zodpovedný libidinózny (nazývaný aj „mužský“) hormón testosterón. S pribúdajúcim vekom žien dochádza k zmenám v pomere mužských a ženských hormónov v prospech prvého z nich, čo zvyšuje aj s*xuálnu chuť ženy vo veku 35 – 40 rokov a neskôr.

PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY

K zmenám v ženskej s*xualite nedochádza len v dôsledku fyziologických vlastností. Dôležitú úlohu môžu zohrávať zmeny v psychickom stave človeka.

Pochopenie seba samého

Zvýšený záujem o s*x sa často spája so získaním plnšieho pochopenia a prijatia seba samého, svojich túžob a potrieb.

Ak vo veku nad 25 rokov mohla žena odmietnuť s*x z dôvodu obmedzujúcich psychických blokov (ostych, vplyv výchovy, strach z prejavu s*xuálnej neskúsenosti alebo straty kontroly počas s*xu a podobne), tak po 35. roku života sa už spravidla nehanbí častejšie prejavovať svoju túžbu a stáva sa iniciátorkou intimity, buduje predohru a vedie celý proces.

V tomto veku žena lepšie pozná svoje telo, chápe, čo sa jej v s*xe páči a čo nie, pretože už má určité skúsenosti, ktoré jej umožňujú získať väčšie uspokojenie z intimity. Okrem toho si po 35. roku života lepšie uvedomuje, čo ju v intimite zaujíma a čo ju vzrušuje, čo môže znížiť strach zo s*xuálneho experimentovania, čo môže túto stránku života spestriť.

Prežívanie veku

Ďalším psychologickým dôvodom zvýšenej potreby s*xu u ženy po 35. roku života je uvedomenie si, že starne a čoskoro začne starnúť. Áno, obavy z veku tiež často motivujú k aktívnejšiemu s*xu, aby si potvrdili svoju príťažlivosť.

Samozrejme, túžba vzbudiť vo svojom mužovi s*xuálnu túžbu a získať jeho osobitnú pozornosť nie je vlastná len ženám po 35. roku života. Pocit, že je pre partnera žiadúca a významná, žene prináša potvrdenie vlastnej príťažlivosti. Strach zo starnutia však môže túto potrebu ešte zvýšiť.

Udržiavanie zdravej s*xuálnej aktivity pomáha cítiť sa krásne, žiadúce a s*xy bez ohľadu na vek.

Túžba zabrániť mužovi v podvádzaní

V mnohých publikáciách a knihách o psychológii a s*xuológii sa uvádza, že aktívny s*xuálny život je pre zdravého človeka veľmi dôležitý. A mnohé ženy sa obávajú: nedostatok pravidelných a naplňujúcich intímnych vzťahov zvyšuje riziko, že muž bude hľadať vzťah a uspokojovať svoje potreby bokom.

V niektorých pároch sa tak s*x stáva formou „kontroly“ nad partnerom. Najmä preto, že s pribúdajúcim vekom sa s*xuálna aktivita mužov znižuje, a ak ho žena dokáže uspokojiť doma, klesá túžba hľadať spôsoby, ako zmierniť s*xuálne napätie s inou.

Pre zdravotné výhody

Sú ženy, ktoré sú po 35. roku života aktívnejšie v s*xe práve kvôli jeho zdravotným výhodám. A to je pravda. Podľa pôrodníkov a gynekológov sú plnohodnotné intímne vzťahy jedným zo spôsobov, ako si zachovať mladosť, s*xuálne a gynekologické zdravie, pretože počas pohlavného styku dochádza k plnohodnotnej reflexnej masáži pohlavných orgánov, normalizuje sa hormonálne pozadie.

Sex má priaznivý vplyv na fyziológiu ako celok, prispieva k zvýšeniu imunity a zlepšeniu metabolických procesov. Okrem toho je vhodnou formou fyzickej aktivity, ktorej udržiavanie je dôležité pre dobré zdravie a dlhovekosť.

Začiatok nového života

Po 35. roku života má žena konečne čas venovať sa sebe a aktívnemu životu: deti vyrástli, nevyžadujú si veľa pozornosti, klesá počet rutinných úloh, ktoré si vyžadujú jej každodennú účasť na ich riešení.

Tieto zmeny vedú k pocitu „prázdneho hniezda“, keď matka cíti, že sa potrebuje realizovať v niečom inom, riešiť osobné problémy týkajúce sa zdravia, sebauvedomenia, s*xuality alebo vzťahov s manželom.

Žena je motivovaná k tomu, aby sa jej život stal s*xuálne aktívnejším, aby sa dozvedela viac o sebe a aby si mohla užívať intímnu interakciu s mužom.

AKO BY MALA ŽENA REAGOVAŤ NA ZMENU

Je dôležité uvedomiť si, že s vekom sa potreba s*xu môže zvyšovať aj znižovať. A ku každej zmene treba pristupovať s akceptáciou, pretože je to príležitosť venovať čas riešeniu svojich osobných problémov a realizácii vlastných túžob.

Ak vás zmeny znepokojujú alebo desia, mali by ste sa poradiť s odborníkom. Mnohé ženy 35+ sa prvýkrát obracajú na s*xuológa, chcú analyzovať svoje problémy týkajúce sa zvýšenia aj zníženia s*xuálnej túžby, získať odpovede na otázky, ktoré ich už dlho trápia.