12 fráz, ktoré by ste nikdy nemali hovoriť partnerovi počas sexu

Sex je zvláštna forma intimity, ktorá si vyžaduje, aby sme boli otvorení a zraniteľní. Z tohto dôvodu môže nesprávne zvolená fráza nielen pokaziť vzťah medzi s*xuálnymi partnermi, ale aj traumatizovať jedného z nich. Zostavili sme zoznam fráz, ktorým sa treba v posteli vyhnúť.

1. „BÝVALÝ(Á) TO ROBIL(A) LEPŠIE.“

Určite nie je nič zlé na tom, keď človek diskutuje o svojich minulých skúsenostiach. Negatívne porovnávanie milenca(ky) s inými ľuďmi však len ukáže našu neúctu voči nemu(nej). Oveľa vhodnejšie a užitočnejšie je navrhnúť nášmu súčasnému partnerovi/ke, ako nám môže poskytnúť viac potešenia.

2. „V POSTELI SI AKO POLENO“

Nedostatok s*xuálneho oslobodenia u jedného z partnerov môže byť spôsobený viacerými faktormi. Napríklad nízke sebavedomie a strach otvorene vyjadriť svoje potreby. Ak nám chýba iniciatíva a angažovanosť zo strany partnera, nemali by sme sa snažiť, aby sa cítil vinný. Pokojný dialóg v bezpečnom prostredí a emocionálna podpora budú oveľa účinnejšie pri rozvíjaní zdravého vzťahu.

3. „VIAC SA MI PÁČILA V OBLEČENÍ“.

Situácia, v ktorej jeden z partnerov negatívne komentuje vzhľad toho druhého, vyvoláva jedinú otázku: naozaj chce byť s touto osobou, ak nie je pripravená prijať ho takého, aký je?

4. „UROBTE KONEČNE NIEČO SO SVOJÍM OCHLPENÍM.“

Bez ohľadu na to, ako veľmi sme si s partnerom blízki, jeho telo je len jeho vec. Akákoľvek snaha upraviť partnerov vzhľad podľa vlastných preferencií je znakom nezdravého vzťahu, v ktorom chýba rešpektovanie osobných hraníc iných ľudí.

5. „TAK VEĽMI SA TI TO NEPÁČI? ZVLÁŠTNE, NIKTO SA NA TO NIKDY NESŤAŽOVAL

Byť ohľaduplný k pohodliu svojho partnera a rešpektovať jeho osobné preferencie je základom bezpečného s*xu. To, čo sa mnohým ľuďom páči, nemusí byť prijateľné pre nášho partnera, a to je úplne normálne.

6. „NEMÔŽEŠ SA VIAC SNAŽIŤ?“

Súhlasím, je nepravdepodobné, že by partner, ktorý má skutočný záujem o naše potešenie a pohodlie, zámerne ignoroval naše potreby. Opäť platí, že namiesto hrubo nadhodenej výčitky je lepšie povedať o svojich preferenciách a tiež sa od partnera dozvedieť, čo má rád.

7. „V PORNE TO ROBIA VŠETCI A JE TO V PORIADKU.“

Pornopriemysel prispel k šíreniu nerealistických predstáv o s*xe v spoločnosti. Netreba zabúdať, že porno je len pekný obrázok, ktorý nemá nič spoločné so skutočným životom.

8. „PRÁVE TERAZ VYZERÁŠ TAK SMIEŠNE.“

Názor, že počas s*xu by sme mali vždy vyzerať esteticky, je ďalším mýtom, ktorý zrodilo porno. Vtipkovanie o partnerovom vzhľade počas s*xu, aj keď ním nemáme v úmysle ublížiť mu, môže vážne narušiť jeho schopnosť uvoľniť sa a sústrediť sa na pocity.

9. „POČKAJTE, NECHAJTE MA PREČÍTAŤ SPRÁVU.“

Dobrý s*x predpokladá úplnú koncentráciu na proces. Ak je naša pozornosť neustále rozptyľovaná rušivými vplyvmi, je nepravdepodobné, že budeme schopní dosiahnuť harmonické spojenie, získať potešenie a odovzdať ho partnerovi.

10. „VAŠA NESKÚSENOSŤ SA PREJAVUJE.“

Ďalšia veta, ktorá môže zničiť vzťah a otriasť dôverou v ňom. Nedostatok skúseností nikdy nebude problémom, ak sú obaja partneri ochotní skúmať svoju s*xualitu a počúvať jeden druhého.

11. „NIEČO S TEBOU NIE JE V PORIADKU, CHOĎ K LEKÁROVI.“

Neopatrné poznámky vôbec nie sú spôsobom, ako prejaviť starostlivosť a lásku. Ak sa nám niektoré telesné znaky partnera javia ako možné príznaky jeho zdravotných problémov, neoplatí sa voliť unáhlené formulácie a už vôbec nie prejavovať vlastnú nechuť.

12. „FUJ, TO JE NECHUTNÉ.“

Nie sme povinní zdieľať všetky s*xuálne preferencie a fantázie nášho partnera. To však nie je dôvod na to, aby sme znevažujúco komentovali to, čo sami nepovažujeme za vzrušujúce. Takéto hrubé poznámky môžu v človeku, ktorý sa nám otvoril a zveril, zanechať nepríjemný dojem.