13 dôvodov, prečo sa venovať sexu

Zvykne sa tvrdiť, že sa venujeme s*xu z dvoch dôvodov: pre potešenie alebo na pokračovanie rodu. V skutočnosti ich je oveľa viac a muži aj ženy majú rôzne motivácie pre zameranie sa na s*x. Aké sú tieto dôvody?

Dlhú dobu vedcov takmer nezaujímali dôvody, prečo sa venujeme s*xe. To sa dá ľahko vysvetliť: okrem získania potešenia sa stále považovalo základným účelom s*xu možnosť založiť rodinu. Avšak v posledných rokoch psychológovia vykonali mnoho výskumov a prieskumov, na základe ktorých je možné rozlíšiť minimálne štyri spoločné skupiny dôvodov, ktoré nás poháňajú k s*xu.

1.FYZIOLOGICKÉ DÔVODY

 • snaha zbaviť sa napätia;
 • možnosť získať potešenie;
 • s*xuálne vzrušenie vyvolané s*xuálnou príťažlivosťou potenciálneho partnera;
 • zlepšenie s*xuálneho skúseností a zdokonalenie techniky milovania.

2.DÔVODY SÚVISIACE S DOSIAHNUŤÍM CIEĽOV

 • snaha získať objekt túžby;
 • nádej na zvýšenie sociálneho statusu – priamo alebo prostredníctvom rozprávania o svojom s*xuálnom vzťahu s niekým;
 • žiadosť o pomstu – keď vstupujú do s*xuálnych vzťahov s niekým, aby spôsobili bolesť inému človeku;
 • všeobecné účelové usmernenia – situácie, kedy s*x slúži na získanie určitých výhod v vzťahoch alebo v živote všeobecne.

3.DÔVODY ZALOŽENÉ NA EMÓCIÁCH

 • potvrdenie lásky a vernosti;
 • prejavovanie citov voči partnerovi.

4.DÔVODY SÚVISIACE S POCITOM BEZPEČIA

 • zvýšenie sebaúcty;
 • potreba splniť povinnosti/odpovednosť pred partnerom;
 • ochrana partnera pred útokmi – proste povedané, „ak to neurobím ja, určite to niekto iný urobí“.

„MUŽSKÉ“ A „ŽENSKÉ“ MOTÍVY

Ak analyzujeme dôvody, ktoré nás viedli k s*xe, môžeme jasnejšie posúdiť naše vzťahy s partnerom. Mimochodom, psychológovia upozorňujú na významný rozdiel medzi motiváciou mužov a žien pre s*x.

Muži častejšie uvádzajú ako hlavné dôvody z prvej skupiny fyzickú príťažlivosť partnerky, uvoľnenie napätia a túžbu získať nové skúsenosti.

To sa plne zapadá do súčasných predstáv o mužskej s*xualite. Avšak skutočnosť, že aj dôvody z druhej skupiny sú populárnejšie medzi mužmi ako ženami, skôr protirečí stereotypom.

Je bežné sa domnievať, že práve ženy častejšie sú naklonené k s*xu za účelom dosiahnutia konkrétnych cieľov.

V štvrtom dôvode je relatívna rovnosť: otázky bezpečnosti sa stávajú motiváciou pre s*x pre približne rovnaký počet žien a mužov. Avšak aj tu má niektorý muž náskok.

A iba v jedinej tretej skupine má táto prevaha žien. Ženy častejšie vnímajú s*x ako potvrdenie lásky a vernosti a ako príležitosť vyjadriť svoje pocity k milovanému človeku.

Samozrejme, existujú aj úplne individuálne dôvody, ktoré sa nezapísali do zoznamu. „Nemôžem odmietnuť ani jednu dievčinu, bojím sa ju uraziť, takže je pre mňa jednoduchšie s ňou spať,“ hovorí 27-ročný Maxim. „Niektorí z mojich priateľov sa tiež nikdy neodmietnu s*xu, ak sa im ponúkne takáto príležitosť. A nemajú na to žiadne dôvody“.