5 mýtov o ženskej sexualite

Ženská s*xualita už dávno nie je nepríjemnou témou, ale stereotypy z minulosti stále žijú v našich mysliach. A často sa ukáže, že sú príčinou problémov v intímnej sfére u žien. Tu je niekoľko pretrvávajúcich mýtov, ktoré vedci vyvrátili.

Mýtus č. 1: Ženy sú od prírody monogamné

Predstava, že ženy sú na rozdiel od mužov na hlbokej úrovni naprogramované tak, aby ich priťahoval jeden partner. Táto myšlienka sa často prezentuje ako niečo prirodzené a rozumné z fyziologického hľadiska. Keďže biologickým účelom ženy je rodiť zdravé potomstvo, musí byť selektívna a verná svojmu raz vybranému partnerovi. Nie všetko je však také samozrejmé.

V skutočnosti po niekoľkých rokoch vzťahu túžba žien po s*xe rýchlo klesá. Novinár Daniel Bergner o tom píše vo svojej knihe „Čo chcú ženy? A Journey through the Science of Female Sexual Desire“ (Cesta vedou o ženskej s*xuálnej túžbe), pričom sa odvoláva na výskum Lekárskeho centra Hamburg-Eppendorf v Nemecku.

Psychológovia z Gwelffskej univerzity v Kanade zistili, že príťažlivosť k stálemu partnerovi začína u žien klesať ešte skôr ako u mužov. Môže to byť spôsobené hormonálnymi zmenami a tým, ako sa žena cíti vo vzťahu: či je jej partner blízky, či sa cíti ženská a žiadúca.

Mýtus č. 2: Sexuálna túžba žien klesá s vekom.

Psychológovia z Texaskej univerzity uskutočnili štúdiu a zistili, že ženy po tridsiatke a štyridsiatke sú s*xuálne aktívnejšie ako dokonca po dvadsiatke. Okrem toho správa Harvard Medical School uvádza, že ženy po štyridsiatke majú silnejšie orgazmy a je pravdepodobnejšie, že budú mať viacnásobný orgazmus.

„Znížená s*xuálna túžba zvyčajne nie je spôsobená vekom, ale psychickými problémami,“ hovorí psychologička Susan Quilliamová, autorka knihy The New Joy of Sex. – Tým, že sa ženy v dospelosti vzdali s*xu, neuvedomujú si potenciál svojej zmyselnosti, ktorý zostáva nevyužitý.

Mýtus č. 3: Ženy myslia na s*x menej ako muži

Každý tretí používateľ, ktorý sleduje erotiku online, je žena. Zistilo sa to v prieskume agentúry Nielsen/Net ranking. A ženy vedú aj v počte zobrazení a stiahnutí erotickej literatúry.

„Nie je to tak, že by sa ženy menej zaujímali o s*x,“ komentuje to psychologička Meredith Cheeversová, profesorka na Queen’s University vo Veľkej Británii. – Ženské libido je skôr citlivé na širšiu škálu podnetov: slová, obrazy, zvuky. Navyše, samotná povaha s*xuálneho vzrušenia je u nich zložitejšia. V hre je mnoho faktorov a predovšetkým ich emocionálny stav.

Podľa štúdie Univerzity v Ohiu môžu byť rozdiely v s*xuálnej aktivite mužov a žien, ktoré zaznamenali predchádzajúce prieskumy, výsledkom… skromnosti samotných účastníčok. „Ženy sú veľmi citlivé na sociálne očakávania týkajúce sa ich s*xuálneho správania, preto môžu byť menej úprimné, keď odpovedajú na otázky o ňom,“ vysvetľuje Terri Fisherová, spoluautorka štúdie.

Mýtus č.: Ženám trvá dlho, kým sa vzrušia

Mužom aj ženám trvá približne rovnako dlho, kým sa vzrušia. K tomuto záveru dospeli psychológovia z McGill University v Kanade. Kľúčovou otázkou tu nie je „ako dlho“, ale „ako“.

Podľa autorov štúdie je hlavným dôvodom nízkeho vzrušenia u žien – to, že s*x sa nie vždy odohráva v pre ne psychologicky príjemnej atmosfére. To je dôvod, prečo napríklad pri masturbácii ženy v priemere dosahujú orgazmus rovnako rýchlo ako muži.

„Naša kultúra uprednostňuje mužský orgazmus a tie druhy s*xu, ktoré ho uľahčujú,“ komentuje sociologička Lisa Wadeová. – Keď žena uprednostňuje partnerovo potešenie pred svojím vlastným, často odmieta čo i len pomyslieť na to, že by sama prežívala orgazmus. A tým, že sa ho naučí predstierať, môže dokonca stratiť kontakt s vlastnými pocitmi, čo môže neskôr viesť k s*xuálnej dysfunkcii.

Mýtus č. 5: Sex spôsobuje, že sa ženy zamilujú. Ich city ovplyvňujú najmä hormóny

Jeden z variantov tohto mýtu znie takto: „Emócie muža nie sú spojené so s*xuálnou sférou, takže môže mať s*x len pre potešenie. U ženy sa naopak počas orgazmu masívne uvoľňujú hormóny, ktoré menia jej emocionálne pozadie.“

„V skutočnosti,“ vysvetľuje Barry Komissaruk, profesor psychológie na Rutgersovej univerzite v USA, „orgazmus spúšťa uvoľňovanie ‚hormónu lásky‘ oxytocínu u žien aj u mužov. Neexistujú dôkazy, že by oxytocín mal na ženy nejaký osobitný účinok. Nebolo dokázané ani to, že samotný hormón spôsobuje pocity zamilovanosti.