Dobré známe alebo neznáme tváre: Ktoré ženy viac vzrušujú mužov?

Zdá sa, že pre heteros*xuálnych vzrušených mužov sú neznáme ženy príťažlivejšie ako ženy, ktoré už poznajú.

Vedci používajú vedecký termín „Cullicov efekt“, pri ktorom samec prejavuje s*xuálny záujem o každú novú samičku pripravenú na oplodnenie. Jordan Skalli a Christopher D. Watkins sa rozhodli zistiť, či sa „Cullicov efekt“ vzťahuje na mužov – či ich viac priťahujú nové ženské tváre a telá alebo už známe tváre a telá.

Výsledky prvého experimentu ukázali, že heteros*xuálni muži, keď prezerajú pornografické fotografie, hodnotili už známe telá ako menej príťažlivé. V druhom experimente pozvali výskumníci 82 homos*xuálnych mužov, aby zistili, závisí s*xuálne vzrušenie od s*xuálnej orientácie.

Homos*xuálni účastníci sa pozreli na tie isté pornografické fotografie žien ako účastníci prvého experimentu, ale ich názor bol trochu odlišný: Ak poznali tvár, hodnotili ju ako menej príťažlivú, ale už poznávané telá sa im zdali vzrušujúcejšie ako neznáme.

Podľa Skalliho a Watkinsovho názoru výsledky výskumu potvrdzujú existenciu „Cullicovho efektu“ medzi mužmi. „Avšak môžu byť lepšie vysvetlené teóriami jednoduchého vizuálneho účinku na následné vnímanie tela, a nie s*xuálnym vzrušením ako takým, pretože sa pozorovali u mužov oboch s*xuálnych orientácií,“ upresňujú výskumníci.

Keďže heteros*xuálni muži všeobecne uprednostňujú nové ženy, Skalli a Watkinsov predpokladajú, že účinok pornografických obrázkov pravdepodobne nezmení vnímanie príťažlivosti tej istej ženy mužmi.

ZDROJ