Koľko mužov sa zamiluje do sexuálnej bábiky?

Neočakávaná odpoveď výskumníkov Muži majú tendenciu humanizovať „gumené ženy“ a považovať ich za svoje ideálne milenky.

Výskumníci z Univerzity Duisburg-Essen v Nemecku, ktorí sa pýtali 217 majiteľov s*xuálnych bábik, urobili zaujímavé zistenia, ktoré zverejnili v časopise The Journal of Sex Research.

Priemerný vek respondentov bol 43 rokov a väčšina z nich boli heteros*xuálni muži. Poskytli sociodemografické informácie o sebe a zodpovedali otázky o svojom vzťahu k svojim s*xuálnym bábikám a k ženám.

K prekvapeniu výskumníkov viac ako polovica respondentov priznala, že vnímajú svoju bábiku ako ideálneho partnera a cítia k nej emocionálnu väzbu. Ostatní účastníci uviedli, že používajú bábiku len ako s*xuálnu hračku.

Účastníci, ktorí mali romantický vzťah so s*xuálnymi bábikami, boli zvyčajne samotní alebo rozvedení. Súhlasili s tvrdeniami ako „som zamilovaný do mojej bábiky“, „vlastnenie s*xuálnej bábiky zlepšilo moje duševné zdravie“ a „uprednostňujem bábiky, pretože telá potenciálnych s*xuálnych partneriek sa mi zdajú menej príťažlivé“.

Výskumníci tiež zistili, že sklon k humanizácii s*xuálnych bábik je do istej miery spojený s objektifikáciou žien a nepriateľskosťou voči nim. To znamená, že muži zamilovaní do svojich bábik častejšie súhlasia s tvrdeniami ako „prvá vec, na ktorú sa pozerám pri zoznamovaní s ženou, je jej telo“ a „zdá sa mi, že keď ženy flirtujú s mužmi, zvyčajne chcú podráždiť alebo ublížiť“. Väčšina účastníkov však po získaní s*xuálnych bábik nezmenila svoj postoj k ženám.

„Ako sa ukazuje, tieto bábiky uspokojujú nielen s*xuálne, ale aj emocionálne potreby,“ poznamenal v komentári pre web PsyPost jeden z autorov štúdie Jeanne Diestelkamp. V tejto súvislosti nevylučovala, že s rozvojom technológií budú ľudia vstupovať do s*xuálnych a romantických vzťahov s objektmi, ako sú roboty.“