Máte radi vôňu ľudí okolo seba? Pravdepodobne máte veľký sexuálny apetít!

Sú ľudia, pre ktorých je vôňa mimoriadne dôležitá. Používajú ho na spoznávanie sveta a výber partnerov. Čo to však vypovedá o ich s*xuálnom živote? Vedci našli odpoveď na túto otázku.

U cicavcov zohráva čuch mimoriadne dôležitú úlohu – pachy im pomáhajú pri hľadaní potravy, odhaľovaní koristi, komunikácii s partnermi a vyhľadávaní partnerov na párenie pomocou ostro cítiacich značiek. Aj ľudia sa podvedome orientujú v s*xuálnom správaní podľa čuchu a vyberajú si partnerov, ktorých telesné pachy sa im zdajú obzvlášť príťažlivé. Štúdie napríklad ukazujú, že ľudia s vycibreným čuchom si viac užívajú s*x a častejšie zažívajú orgazmus.

Existenciu prepojenia medzi vôňami a s*xom potvrdzujú výsledky novej štúdie vedcov z Južnej lekárskej univerzity (ČĽR), ktorej článok bol uverejnený v časopise Archives of Sexual Behavior.

Vedci zistili, že ľudia, ktorí prikladajú veľký význam vôňam, majú s*x mimoriadne radi a majú veľký s*xuálny apetít.

Autori uskutočnili dva online prieskumy. Prvého sa zúčastnilo takmer dvetisíc čínskych študentov. Odpovedali na otázky o tom, aký význam majú pre nich vône, aké majú návyky súvisiace s vôňami a aký majú s*xuálny apetít.

Analýza odpovedí ukázala: čím vyššia je úroveň s*xuálnej žiadostivosti, tým dôležitejšie sú pachy a tým pravdepodobnejšie je, že osoba má vo zvyku čuchať seba aj iných. Platí to pre obe pohlavia, ale ženy sú v priemere citlivejšie na vône, pripisujú im väčšiu dôležitosť a je pravdepodobnejšie, že budú čuchať seba aj iných ako muži.

Aby výskumníci overili, či je tento trend univerzálny, uskutočnili podobné prieskumy s 313 mladými ľuďmi v Indii a 249 Američanmi. Ukázalo sa, že etnické a rasové rozdiely ani rozdiely v kultúrnom zázemí v tomto prípade neznamenali žiadny rozdiel. Súvislosť medzi vôňou a pohlavím je prírode vlastná.