„Nechcem, ale nemôžem prestať.“ Čo je to sexuálna závislosť?

Už aj myšlienky na s*x, časté pozeranie porna a nekontrolovateľné túžby môžu byť príznakmi závislosti na s*xe. Od s*xuológa sme sa dozvedeli, ako sa líši s*xuálna závislosť od silnej s*xuálnej konštitúcie a ako budovať zdravé vzťahy, keď je jeden z partnerov s*xaholik.

 

 

Čo je závislosť od s*xu

 

Sexuálna závislosť je stav, keď človek pociťuje nadmernú a nekontrolovateľnú potrebu s*xu. Sexuálna závislosť sa tiež nazýva s*xaholizmus, hypers*xualita alebo závislosť od s*xu.

 

Závislý sa nevie ovládať. Nevenuje pozornosť následkom a škodám, ktoré spôsobí sebe, partnerom či spoločnosti. Človek vynakladá takmer všetok svoj čas, energiu, prostriedky na uspokojenie s*xuálnej túžby. Závislosť spôsobuje komunikáciu, romantické vzťahy a problémy v kariére.

 

Ako sa závislosť od s*xu líši od silnej s*xuálnej konštitúcie

Ľudia so silnou s*xuálnou konštitúciou chcú s*x častejšie a viac ako ľudia so slabou konštitúciou alebo majú z tohto procesu viac potešenia. Ale nezávisia od ich túžby. Ich potreba neovplyvňuje psychické a fyzické zdravie a spoločenský život.

 

Ľudia so silnou s*xuálnou konštitúciou si vedia vládnuť sami. A pri závislosti na s*xe je často potrebný odborný zásah alebo podpora na zvládnutie pretrvávajúceho nutkania.

 

Aké sú príznaky závislosti na s*xe

Závislý myslí len na s*x

Pre závislého je s*x základom života. Všetky plány, rozhodnutia, životné smernice sú zamerané len na s*x. Človek je prenasledovaný obsedantnými myšlienkami, môže zanedbávať záujmy, prácu, zdravie, hygienu, aby uspokojil túžby.

 

Závislý nemôže prestať

Aj keď sa človek snaží obmedziť svoje impulzy a prejsť na niečo iné, nefunguje to. Závislý sa rozpadne a môže nadviazať ešte viac s*xuálnych vzťahov. Sexaholik si teda kompenzuje všetko, čo sa snažil zadržiavať.

 

Závislý nepociťuje rozkoš, napriek tomu pokračuje v s*xe

Človek už nemusí prijímať pozitívne emócie zo s*xu, ale stále hľadá spôsoby, ako uspokojiť svoju túžbu. Nezastavia ho ani vážne zdravotné problémy.

 

Závislý objektivizuje partnera

Závislému je jedno, s kým spíte. Môže mať základné preferencie, ako je vek alebo dobrý vzhľad. Samotný partner však pre neho nie je samostatnou osobou s citmi a emóciami, ale nástrojom na uspokojovanie potrieb.

 

Závislý sleduje veľa porna

Sexaholizmus často ide ruka v ruke so závislosťou od porna. Keď sa človeku nedarí nájsť si s*xuálnych partnerov, prejde na porno. Prezeranie je zvyčajne sprevádzané nutkavou masturbáciou.

 

Medzi ďalšie znaky patria:

 

  • depresia a úzkosť, keď človek nemôže uspokojiť svoje impulzy
  • zníženie sebaúcty
  • takmer všetky rozhovory sú redukované na tému s*xu
  • čím viac má človek s*xu, tým rýchlejšie vzniká silná túžba
  • častý kontakt so s*xuálnymi pracovníkmi alebo s*xuálnymi pracovníkmi
  • agresivita voči partnerovi, ak odmieta s*x

 

Aby lekár diagnostikoval závislosť od s*xu, symptómy musia pretrvávať najmenej šesť mesiacov. Diagnóza sa tiež nestanovuje u ľudí mladších ako 18 rokov, pretože hypers*xualita v tomto období môže byť spojená s pubertou. Sexuálne zneužívanie je 10-krát častejšie u mužov ako u žien.

 

Aké sú príčiny závislosti na s*xe

Dôvodov môže byť veľa. V každom prípade k nim pristupujte individuálne.

 

Traumatický zážitok

V detstve sa človeku stalo niečo zlé a to vyvolalo s*xaholizmus v budúcnosti. Ak dieťa vyrastalo v rodine, kde boli závislosti: alkoholizmus, drogová závislosť, gamblerstvo a podobne, je pravdepodobné, že v dospelosti bude tiež čeliť závislosti.

 

Traumatické zážitky zvyšujú pravdepodobnosť s*xuálnej závislosti. Napríklad, ak osoba zažila s*xuálne násilie. Potom môže svoju s*xualitu použiť na riešenie bolesti, úzkosti a emocionálneho utrpenia.

 

Iné závislosti

Chemické závislosti, ako je alkoholizmus alebo drogová závislosť, môžu interferovať so sebakontrolou a inhibíciou s*xuálneho správania.

 

Vzťahové problémy

Strach zo vzťahov, lásky, náklonnosti môže viesť k s*xuálnej závislosti. Človek vymení blízky emocionálny kontakt za s*x, aby vytlačil potrebu skutočnej lásky.

 

Duševné a iné choroby

Ľudia so schizofréniou, demenciou, Parkinsonovou chorobou, bipolárnou afektívnou poruchou môžu byť náchylní k závislosti od s*xu. Vzhľadom na ich diagnózy môže byť pre nich ťažšie obmedziť s*xuálne pudy. Vyprovokovať s*xaholizmus niektoré novotvary v mozgu.

 

Sociálne faktory

Teraz je ľahké nájsť porno a normatívny postoj k s*xu sa zmenil. To povzbudzuje ľudí, aby častejšie sledovali s*xuálny obsah. Na niektorých ľudí silne pôsobí a vyvoláva u nich rozvoj závislosti.

 

Nízke sebavedomie

Ak má človek nízke sebavedomie, môže použiť s*x ako dôkaz svojej hodnoty. Spočiatku sa závislý dokonca cíti lepšie, keď má s*x s viacerými ľuďmi.