Neskoré panenstvo – príčina komplexov?

Panenstvo možno stratiť ľahko a bez otázok, alebo si ho možno udržať celé roky. Je však nenormálne zachovať si ho aj v dospelosti?

Existuje určitý spoločenský postoj k príliš skorým s*xuálnym skúsenostiam, ktorý vychádza z rytmu života a morálky. Ale ak si človek z toho či onoho dôvodu ako dospelý alebo dokonca zrelý zachová panenstvo, je to problém? Má sa to považovať za extrém, zvláštnosť alebo variant normy?

Ľudia, ktorí sa vzdávajú svojej intímnej stránky života, vyvolávajú vo svojom okolí spektrum pocitov. A v ňom rešpekt k voľbe iných ľudí často prekrýva nepochopenie, prekvapenie, nedôvera. A pohlavie tu nehrá rolu – v tomto príbehu dosiahli muži a ženy istú rovnosť. Prečo sa to deje a ako to ovplyvňuje stav ľudí, ktorí si vybrali túto cestu?

Vedci pod vedením profesora medicíny Michaela Eisenberga zo Stanfordskej univerzity analyzovali údaje z prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 2 469 mužov a 5 120 žien vo veku 25 až 45 rokov. Z nich 13,9 % mužov a 8,9 % žien uviedlo, že nikdy v živote nemali s*xuálny vzťah.

Dva najdôležitejšie faktory tohto rozhodnutia boli religiozita (bez ohľadu na náboženstvo) a vyhýbanie sa alkoholu. V prípade žien sa však zistila aj súvislosť medzi vyšším vzdelaním a zachovaním panenstva v zrelom veku.

Novinár a autor niekoľkých knižných bestsellerov o s*xe Michael Castleman sa domnieva, že skutočné dôvody spočívajú v charaktere. Najčastejšími dôvodmi panenstva v dospelosti sú plachosť, neohrabanosť a nepríjemné pocity v spoločnosti opačného pohlavia. Emocionálne zážitky v detstve však majú vplyv aj na rozhodnutia v dospelosti.

Tí, ktorí dávali prednosť samote pred hrou s rovesníkmi, alebo tí, ktorých rovesníci odmietali a ostatné deti sa im posmievali a útočili na nich, s väčšou pravdepodobnosťou zostanú pannami aj v dospelosti.

Samotné panenstvo by sa nemalo stať predmetom posmechu ani komplexov.

Možno práve toto spojenie medzi asociálnosťou a panenstvom po 20, 30 alebo 40 rokoch spôsobuje, že zrelé panny sú vnímané prinajmenšom ako zvláštne. Tento pohľad sa premieta do obrazov populárnej kultúry.

Hlavný hrdina Teórie veľkého tresku, fyzik Sheldon Cooper, ktorý sa dlho vyhýbal vzťahom so ženami, trpí celým radom rôznych fóbií, hypochondriou a možno aj Aspergerovým syndrómom. Sherlock Holmes, ktorého hrá Benedict Cumberbatch, nie je o nič sociálnejší. Napriek svojmu pomerne zrelému veku sa tento „vysoko aktívny sociopat“ vyhýba s*xu. To však nebráni ani hrdinovi, ani jeho predstaviteľke, aby sa stali hlavnými s*xsymbolmi posledných rokov.

Neskorý s*xuálny debut, keď je už osobnosť človeka sformovaná, dáva väčšiu šancu na harmonický vzťah v páre. Tento názor zastáva psychologička Peggy Hardenová z Texaskej univerzity. Doktorka Hardenová dospela k tomuto záveru po analýze údajov od 1 659 párov dvojčiat rovnakého pohlavia, ktorých život sledovala približne od 16 do 29 rokov.

Účastníci boli rozdelení do troch skupín: tí, ktorí mali prvú s*xuálnu skúsenosť „skoro“ (do 15 rokov), „práve včas“ (15 až 19 rokov) a „neskoro“ (po 19. roku). Tí z tretej skupiny mali vyššiu úroveň vzdelania, vyšší príjem a väčšiu spokojnosť s párovým vzťahom. Boli tiež menej často zosobášení a počas života mali menej s*xuálnych partnerov.

Dr. Harden všetky tieto črty správania, ako aj neskorší s*xuálny debut, pripisuje osobnostným a charakterovým vlastnostiam. Takíto ľudia majú tendenciu mať vo vzťahu pocit istoty, potrebujú silnú a hlbokú náklonnosť a svojho partnera si vyberajú veľmi starostlivo.

Neexistuje a pravdepodobne ani nemôže existovať jediný dôvod, ktorý by určoval neskorý vstup do plnohodnotného s*xuálneho života. Toto rozhodnutie, ako každé iné, robí každý z nás na základe mnohých faktorov: charakteru, prostredia, snov a presvedčenia. A verejná mienka o tejto otázke by nemala človeka označiť za „čudáka“, „stroskotanca“ alebo „starú pannu“. Je to osobná voľba, ktorá neobmedzuje slobodu iných.

Ak si však človek uvedomí, že mu tento dôležitý prejav života chýba, nesmie sa báť priznať si to. A nebáť sa zmeniť svoj život, zabudnúť na detské výčitky, neistoty a obmedzenia, ktoré si sám ukladá. Neskoré panenstvo môže byť problémom, ak tento stav nezodpovedá predstavám človeka o šťastí a harmónii. Samotné panenstvo by však nemalo rozvíjať komplexy ani sa stať predmetom posmechu.