„Nikdy som nemal orgazmus“: prečo je to tak – vysvetľuje sexuológ

Aby bol vzťah silný, musí medzi partnermi existovať duchovná aj fyzická harmónia. Sexuálne uspokojenie v tom zohráva veľkú úlohu. Sexuológ vysvetľuje, prečo nie všetky ženy majú orgazmus a ako sa s týmto chúlostivým problémom vyrovnať.

OSOBITOSTI ŽENSKEJ SEXUALITY

Ženský orgazmus nie je jednoduchý mechanizmus; od mužského sa líši v kľúčových aspektoch. U žien existujú dva typy s*xuálneho uvoľnenia:

  • fyziologický orgazmus je uvoľnenie rastúceho svalového napätia počas vzrušenia;
  • psychologický orgazmus je pocit vrcholu zmyselnej rozkoše, po ktorom žena zažíva uvoľnenie, pokoj a pocit uspokojenia.

Zaujímavým faktom je, že ženy majú v mozgu slabšiu funkčnú asymetriu ako muži. Vyznačujú sa tiež menšou špecializáciou štruktúr, ktoré zabezpečujú orgazmus. V dôsledku toho sa aktivujú iné časti mozgu zodpovedné za sympatie a náklonnosť k partnerovi, náladu a erotické fantázie.

Americký profesor George Gallup v spoluautorstve s ďalšími výskumníkmi v roku 2014 zistil, že frekvencia orgazmov v živote žien je vysoko korelovaná s ich intenzitou, dôležitou pre s*xuálne uspokojenie. Ukázalo sa, že tá u heteros*xuálnych žien závisí od troch faktorov: manželského príjmu partnera, sebavedomia, vonkajšej príťažlivosti a zmyslu pre humor.

Na druhej strane intenzitu orgazmov často určujú pocity k partnerovi, pravidelnosť fyzického kontaktu a úroveň uspokojenia.

Ak sa počas pohlavného styku neuvoľní s*xuálne napätie, môže ho sprevádzať mrzutosť, odpor a pocity neúplnosti. Čím väčšie vzrušenie, tým väčšia frustrácia.

OD ČOHO ZÁVISÍ ŽENSKÝ ORGAZMUS

Pôžitok zo s*xu u žien ovplyvňujú sociálne, psychologické a zdravotné faktory súvisiace s rôznymi oblasťami života.

  1. Výchova, vplyv spoločenských noriem, vnímanie intimity a s*xuality, kultúrne a náboženské presvedčenie, ekonomická situácia.
  2. Prvá s*xuálna skúsenosť, charakteristiky, prítomnosť alebo neprítomnosť traumatických okolností.
  3. Požiadavky na seba alebo partnera, úroveň sebaúcty, kvalita vzťahu, dôvera v s*xuálne schopnosti, schopnosť uvoľniť sa a užívať si, emocionálna a psychologická podpora zo strany muža.
  4. Prítomnosť alebo neprítomnosť strachu z infekcie alebo nechceného tehotenstva.
  5. Sexuálne skúsenosti, predchádzajúce vzťahy, psychotraumy súvisiace s osobným životom.
  6. Zrelosť erotogénnych zón, štruktúra a veľkosť klitorisu, intenzita jeho stimulácie, stav pohlavných svalov a genitálií.
  7. Fyzické zdravie: hormonálna rovnováha, krvný tlak, kardiovaskulárna funkcia, ako aj niektoré ochorenia a užívanie určitých liekov.
  8. Psychické poruchy: apatia, stres, depresia.

Pozrime sa na hlavné dôvody, ktoré ženám bránia užívať si a cítiť sa šťastné.

ORGASMUS A PROBLÉMY VO VZŤAHU: SNAHA O HARMÓNIU

Nie vždy s*xuálna pohoda žien závisí len od nej samej. Existujú aj partnerské faktory: nepozornosť, nevera, zneužívanie vzťahov, závislosť od alkoholu, nedostatok dôvery v partnera, láska k inému mužovi, rodinné konflikty.

Zneužívanie, hádky, agresia
Tak ako všetky formy stresu a negatívnych emócií, aj negativita vo vzťahu môže mať vážny vplyv na s*xuálny život. Ostré situácie vždy vyvolávajú pocity strachu, úzkosti a obáv, ktoré bránia uvoľneniu a vzrušeniu.

V podmienkach psychického nátlaku a násilia môže žena úplne stratiť záujem o s*x a prežívať voči partnerovi len odpor. Nezdravá atmosféra vedie k neistote, nechuti k intímnostiam, čo potom vedie k s*xuálnej dysfunkcii a nedostatku orgazmu.

Aby sme sa vyhli takýmto problémom, je dôležité byť v zdravom a harmonickom vzťahu, kde sa rešpektujú hranice a potreby mužov aj žien.

Závislosť na alkohole
Tak ako každá iná závislosť, aj nadmerná konzumácia alkoholu škodí s*xuálnemu vzťahu v páre a úrovni uspokojenia zo s*xu vo všeobecnosti.

Opitosť u muža môže viesť k zníženiu libida, slabšej erekcii a kratšiemu trvaniu pohlavného styku, čo sťažuje žene dosiahnutie orgazmu. Okrem toho môže byť opitý muž hrubý a agresívny. Počas intímneho styku nie je schopný poskytnúť svojej partnerke dostatočnú emocionálnu a fyzickú podporu.

Na vyriešenie tohto problému sa odporúča viesť rozhovor od srdca a vysvetliť mužovi, že jeho správanie má negatívny vplyv na s*xuálnu oblasť.

Sex bez lásky
Nedá sa povedať, že orgazmus nie je možný bez silnej náklonnosti k partnerovi. Toto tvrdenie nie je univerzálnou pravdou.

Niektoré ženy však môžu prežívať naplňujúce s*xuálne pocity len vo vzťahu, v ktorom je cítiť lásku a intimitu. Potreba živých emócií na dosiahnutie orgazmu závisí do veľkej miery od individuálnych faktorov, ako je história romantického zväzku, duchovné spojenie, úroveň intímnej komunikácie.

Zároveň iné ženy môžu mať záujem o fyzický kontakt aj bez zamilovanosti a stále si ho užívať. Vo všeobecnosti platí, že vzájomná príťažlivosť môže ovplyvniť orgazmus, ale každý človek je jedinečný vo svojich s*xuálnych potrebách a preferenciách.

Orgazmus a detské komplexy: zbavenie sa negatívnych postojov
Ak žena prežila aspoň jeden orgazmus masturbáciou, v spánku, silným stláčaním alebo prekrížením nôh, je už orgazmická a schopná ďalších typov orgazmu vrátane pohlavného styku.

Prečo uspokojenie prichádza len pri stimulácii klitorisu a nie pri bežnom pohlavnom styku?

Možno v detstve alebo v dospievaní dievčatá učili, že s*x je nebezpečný, špinavý alebo bolestivý. Problémom boli vnútorné pohlavné orgány a penetrácia ako taká. Následne sa hlavným spúšťačom stalo dotýkanie sa vagíny a vaginálny kontakt. Preto sa masturbácia dotýkala len klitorisu, ktorý sa nachádza na povrchu tela. Podľa zavedených noriem je jeho stimulácia bezpečná a nemá nepríjemné následky.

Takéto stereotypy, detské obavy a komplexy bránili formovaniu zrelej vaginálnej erotiky.

Nervové zakončenia vo vagíne sa nevyvíjali normálne, pretože dievča sa bálo dotýkať svojich vnútorných genitálií. V dôsledku toho v dospelosti prakticky stratila schopnosť dosiahnuť vaginálny orgazmus a verila, že je schopná iba klitorálneho orgazmu.

Na anorgazmiu sa často sťažujú pacientky staršie ako 35 rokov, ktoré po liečbe dokázali prekonať svoju s*xuálnu dysfunkciu. Každá žena je schopná dosiahnuť orgazmus, pokiaľ nemá zdravotné problémy alebo fyziologické problémy s pohlavnými orgánmi. Niektoré potrebujú viac času, iné menej, ale nakoniec sa všetky nesprávne postoje môžu a mali by sa napraviť.

Je dôležité si uvedomiť, že kvalita intímneho života závisí nielen od správania partnera, ale aj od psychického a fyziologického stavu samotnej ženy, preto by ste mali dbať na svoje zdravie a spokojnosť počas s*xu.

Príčiny nedostatku orgazmu môžu byť rôzne, od nízkeho sebavedomia až po s*xuálne zneužívanie v minulosti. Aby ste mohli žiť naplno a užívať si svoju zmyselnosť, je potrebné pracovať na všetkých úrovniach, ktoré ovplyvňujú myseľ aj telo.