Nové výskum ukázal, čo ovplyvňuje sexuálne uspokojenie partnerov

Psychologické štúdie ukazujú, že páry, ktoré si užívajú svoj s*xuálny život, majú šťastnejšie a stabilnejšie vzťahy.

Výskumníci Laura M. Walssová a jej kolegovia sa rozhodli skúmať, do akej miery môže vedecký model predpovedať, či dosiahnu partneri s*xuálneho uspokojenia.

Ak predchádzajúce výskumy naznačovali, že existujú určité faktory, ktoré prispievajú k pozitívnej s*xuálnej skúsenosti, tak Walssová a jej tím hovoria, že ešte nikdy predtým nebolo vykonané súčasné porovnanie viacerých parametrov.

Skupina vedcov sa obrátila na strojové učenie – vedecký prístup k dátam, ktorý umožňuje porovnávať súbor premenných. Výskumníci aplikovali tento algoritmus strojového učenia na dve skupiny účastníkov.

Prvý výber pozostával z 891 účastníkov s priemerným vekom 32 rokov, z ktorých 54% boli heteros*xuáli, 21% bis*xuáli a 18% homos*xuáli. Druhý výber pozostával z 955 účastníkov s priemerným vekom 30 rokov, z ktorých 56% boli heteros*xuáli a 41% bis*xuáli.

V oboch skupinách účastníci vyplnili online dotazníky, v ktorých sa zohľadňovali rôzne demografické faktory a faktory vzťahov.

V druhej skupine bola tiež uskutočnená prieskumná štúdia, na ktorej sa zúčastnilo 754 ľudí, ktorí boli v romantickom vzťahu. Odpovedali na otázky týkajúce sa s*xuálneho želaní, s*xuálneho správania, používania antikoncepcie, spokojnosti s vzťahmi a s*xuálneho uspokojenia.

Výskumníci identifikovali desať kľúčových parametrov z 94 premenných v prvej vzorke a 71 premenných v druhej vzorke. Pre účastníkov oboch vzoriek bolo dôležité kvalitné vzťahy s partnerom pre dosiahnutie s*xuálneho uspokojenia.

Romantické pocity boli obzvlášť dôležité pre účastníkov druhej vzorky, kde väčšie množstvo citov k partnerovi predpovedalo vyššie s*xuálne uspokojenie. Dlhšie vzťahy a rozmanitosť s*xuálneho života, vrátane orálneho s*xu a vzájomnej masturbácie, taktiež predpovedali väčšie s*xuálne uspokojenie v druhej vzorke.

Na rozdiel od niektorých predchádzajúcich údajov, pohlavie významne neovplyvňovalo mieru s*xuálneho uspokojenia.

Podľa výsledkov zohráva dôležitú úlohu s*xuálne uspokojenie, romantické pocity, vzájomné túžby a spokojnosť s partnerom.

„Pre ženy bolo uspokojenie s*xuálneho partnera takmer rovnako predpovedajúce pre vlastné s*xuálne uspokojenie … Pre mužov je to pravdivé v menšej miere,“ hovoria Vauels a jej tím, pričom dodávajú, že tento fakt môže odrážať spoločenský názor na to, že pre mužov je dôležitejšie získať s*xuálne uspokojenie sami, než pre ženy.

Pre potvrdenie výsledkov sú potrebné ďalšie štúdie. Autorky práce uznávajú obmedzenia svojho výskumu, pretože nemohli skúmať všetky parametre s*xuálneho uspokojenia a možno prehliadli kľúčové premenné, ako je sebahodnota a sociokultúrne charakteristiky.

ZDROJ