Odhalený recept na zlepšenie sexuálneho života v manželstve

Túžba po s*xe so svojím partnerom s rokmi nezhasína, ale iba rastie u tých manželov, ktorí rešpektujú osobné hranice svojho partnera a nevnímajú ho ako nejaké „pokračovanie“ seba samého.

V manželstve je pre každého partnera dôležité udržiavať rovnováhu medzi pocitom byť samostatnou, autonómnou osobou s vlastnými záujmami a cieľmi a udržiavaním emocionálnych vzťahov s manželom alebo manželkou. Tento záver dospeli výskumníci z Univerzity v Dalhousie (Kanada) a Univerzity Brigham Young (USA), ktorých článok bol publikovaný v časopise Sexual and Relationship Therapy.

Ako uviedol jeden z autorov, David Olson, odborníci na rodinné vzťahy majú priame protichodné predstavy o tom, ako nielen zachrániť, ale aj zlepšiť s*x v manželstve.

Niektorí sa domnievajú, že dôraz by sa mal klásť na posilnenie emocionálnej väzby medzi manželmi – čím silnejšie sa partneri „rozplývajú“ v sebe navzájom, tým vyššie sú šance, že aj po rokoch manželstva sa budú chcieť s*xuálne spolu zaoberať. Ale existuje aj iný pohľad, podľa ktorého je pre s*x v manželstve dôležitejšie udržiavať rovnováhu medzi vzájomnou závislosťou a nezávislosťou každého z manželov.

Aby zistili, kto má pravdu, výskumníci analyzovali údaje týkajúce sa 286 manželských párov stredného veku. Títo ľudia boli dvakrát, v rokoch 2010 a 2011, podrobení prieskumu a testom, ktoré umožnili určiť kvalitu ich vzťahov, zistiť, do akej miery sú spokojní so svojím s*xuálnym životom, aká je úroveň ich s*xuálnej túžby, do akej miery sú emocionálne viazaní navzájom a ako dobre sa im darí udržiavať svoju autonómiu a podobne.

Výsledkom bolo, že pre ženy aj pre mužov je stimulom pre udržanie s*xuálneho záujmu navzájom vzájomné dodržiavanie osobných hraníc a udržiavanie partnerovho pocitu vlastného „ja“.

Najharmonickejšími s*xuálnymi pármi sú tí, kde manželia nezamlčiavajú svoje problémy, ľahko vyjadrujú svoje pocity a túžby, a manželky v zložitých situáciách nevyvolávajú histérie a škandály. Práve takéto vyvážené vzťahy umožňujú manželom zostať vášnivými milencami počas mnohých rokov manželstva, tvrdia výskumníci.