Otvorení pre nové veci, ale menej pokojní: boli identifikovaní ľudia, ktorí sa zaujímajú o BDSM

BDSM je celosvetovo uznávaná skratka, ktorá zahŕňa alternatívne s*xuálne praktiky a znamená „bondage, dominance, sadomasochizmus“. V minulosti bol BDSM považovaný za deviantný a patologický, ale v poslednej dobe sa k nemu prístup zmenil.

Podľa výsledkov novej štúdie je záujem o BDSM pomerne rozšírený vo Fínsku.

V rámci prieskumu sa opýtali 8 137 respondentov na rôzne otázky týkajúce sa BDSM a tiež absolvovali test osobnosti. Zistili, že aspoň raz sa s*xuálnemu dominovaniu podrobilo 37% žien a 23% mužov, zatiaľ čo aspoň raz s*xuálne dominovalo svojmu partnerovi 25% žien a 32% mužov. Okrem toho, 38% žien a 36% mužov uviedlo záujem o BDSM.

„Ľudia si môžu myslieť, že je to veľmi špecializovaná skupina, ale výsledky zdôrazňujú úžasnú spoločnosť záujmu o BDSM,“ uviedol autor štúdie Markus Paarnio.

Vedci taktiež zistili, že muži aj ženy, ktorí sa zaujímajú o BDSM, boli charakterizovaní ako „otvorení novým skúsenostiam“, a ženy ako „menej poslušné“ všeobecne. Avšak tieto vzťahy „boli v najlepšom prípade nepatrné a nedávali reálne praktické závery“. „Zdá sa, že osobnosti ľudí, ktorí sa zaujímajú o BDSM, sa nelíšia od tých, ktorí sa nezaujímajú,“ povedal Paarnio.

Bolo zistené aj to, že väčší záujem o BDSM prejavuje mládež a negeteros*xuálne osoby.

Avšak niektoré dôležité premenné v tejto štúdii neboli zohľadnené. Vedci nezohľadnili vzdelanie respondentov. „Predchádzajúce práce naznačujú, že praktikujúci BDSM sú zvyčajne lepšie vzdelaní ako tí, ktorí to nerobia,“ povedal Marcus Paarnio.

Napriek novým údajom vedcom ešte veľa zostáva zistiť o psychológii BDSM. V budúcich štúdiách sa bude musieť zvážiť otázka jeho rozšírenia v rôznych krajinách.

ZDROJ