Posadnutosť, potláčanie alebo harmónia: Tri typy sexuálnej vášne

Ovplyvňuje vaše vzťahy aj váš pôžitok z intimity.

 

 

Čo je s*xuálna vášeň

Podľa triadického modelu s*xuálnej vášne existujú tri typy tohto javu.

 

1.Harmonický

V tomto prípade človek udržiava rovnováhu medzi s*xom a inými oblasťami života. Ľudia s týmto štýlom si otvorene užívajú intimitu bez toho, aby ju kládli na prvé miesto. Spravidla sú spokojní so vzťahom s partnerom a kvalitou s*xu.

 

2.Depresívny

S týmto druhom vášne človek prejavuje prílišnú kontrolu. Má taký strach o svoju s*xualitu, že sa nemôže správať slobodne a užívať si. Človek sa nevie uvoľniť, rozprávať o svojich potrebách, užívať si daný moment. To znižuje spokojnosť z intimity a vzťahov vo všeobecnosti.

 

3.Posadnutý

Má nedostatok kontroly. Partneri sú natoľko zaujatí s*xom, že prejavujú malý záujem o iné aktivity. Neovládajú dobre svoje impulzy a zabúdajú na iné oblasti života.

 

Obsedantná vášeň môže prinášať potešenie a byť zdrojom problémov.

 

Ľudia to často zažívajú na úplnom začiatku vzťahu: neustále myslia na svojho milenca, často a dlho majú s*x. Časom sa tento efekt vytráca a partneri prechádzajú k harmonickej s*xualite.

 

To sa však nemusí stať. A potom ľudia, ktorí sú posadnutí s*xom, dajú túto sféru života na prvé miesto, pričom im chýbajú ďalšie dôležité faktory: intimita alebo spoločná zábava. Táto fixácia znižuje spokojnosť zo vzťahu a v dôsledku toho aj kvalitu s*xu.

 

Čo určuje štýl s*xuálnej vášne

Spôsob, akým vyjadrujete svoju s*xualitu, do značnej miery závisí od toho, aký máte vzťah k partnerovi a k ​​sebe.

 

1.Typ priviazanosti

Je to spôsob interakcie s inými ľuďmi, ktorý sa človek učí v detstve.

 

Spoľahlivý

Tento typ pripútanosti vzniká, ak sa rodičia o dieťa dobre starajú, poskytujú mu atmosféru lásky a bezpečia. Keď vyrastie, takýto človek svetu dôveruje, ľahko sa pripúta k ľuďom, no zároveň ponecháva voľnosť partnerovi.

 

Alarmujúci

Ak boli rodičia nedôslední a nespoľahliví, úzkostliví, fixovaní na seba alebo naopak prehnane ochraňujúci, dieťa si môže vytvoriť úzkostný typ väzby. Po dozretí sa takýto človek bude neustále starať o vzťahy, obmedzovať slobodu partnera a snažiť sa ho čo najpevnejšie pripútať k sebe.

Ľudia s úzkostným typom pripútanosti často vnímajú s*x ako vzťahový barometer. Odmietanie intimity sa považuje za znak toho, že partner už nemiluje, nedoceňuje, stratil záujem a chce odísť.

 

Na obnovenie duševného pokoja si úzkostliví ľudia môžu rozvinúť obsedantnú s*xuálnu vášeň.

 

Manipulujte s partnerom, vynucujte si intimitu fyzicky alebo pomocou emocionálneho tlaku. Napríklad navodenie pocitu viny: „Nemiluješ ma, pretože nechceš s*x.“ Zároveň môžu súhlasiť s intimitou, keď na ňu vôbec nie sú naklonení. A to všetko má zlý vplyv na kvalitu s*xu a vzťahov celkovo.

S potláčanou vášňou sa spája aj úzkostný typ pripútanosti. Keďže človek používa s*x ako indikátor vzťahu, snaží sa ho ovládať. Neustále kontrolovať, či je partner dostatočne spokojný a či túžba utíchla, nie je možné sústrediť sa na rozkoš a skutočne ju prežívať.

 

Vyhýbanie sa

Vzniká vtedy, keď rodičia vychovávajú dieťa dôsledne, no negatívnym spôsobom. Napríklad neustále nadávajú alebo prejavujú chlad a ľahostajnosť.

Dospelí ľudia s týmto typom pripútanosti sa boja intimity, neprijímajú podporu od ostatných, vo všetkom sa spoliehajú na seba. Usilujú sa o lásku, ale boja sa jej, a preto často striedajú partnerov: akonáhle sa človek zblíži, zľaknú sa a prerušia vzťahy.

Vyhýbaví ľudia majú často potlačené vášne. Majú sklon k novosti, záujmu o výskum a sebarozvoja a majú problém zapojiť sa do vzťahov. Pre s*xuálne uspokojenie je zároveň dôležitý nielen samotný s*xuálny akt, ale aj kvalita komunikácie celkovo.

 

Emocionálna intimita, slobodná komunikácia, rešpekt a láska k partnerovi zvyšujú s*xuálne uspokojenie.

 

Vyhýbajúci sa zo strachu z intimity a sebaodhalenia bude ovládať svoje emócie, nebude schopný komunikovať s partnerom a bude potláčať vášeň, aby sa nezaplietol do vzťahu. To všetko má zlý vplyv na kvalitu s*xu.

V jednej štúdii vedci skontrolovali údaje takmer 1500 ľudí a zistili, že typ pripútanosti priamo súvisí so s*xuálnou vášňou. Obidva typy vyhýbavé aj úzkostné sa vyznačovali nízkou úrovňou harmónie v s*xuálnych vzťahoch.

 

2.Vzťah k svojmu telu

V jednej štúdii bolo opýtaných viac ako 2000 párov, aby sa zistilo, či to, ako sa cítite o svojom tele, ovplyvňuje celkovú spokojnosť so s*xuálnym životom.

Vedci navrhli, aby partneri „zrkadlili“ svojich mužov a cítili ich nepohodlie a neistotu.

Obe narúšajú relaxáciu a zabíjajú pôžitok zo s*xu. Možno dôvod spočíva aj v myšlienke, že ak sa muž prísne súdi, urobí to isté aj vo vzťahu k partnerke, z čoho vznikajú obavy a úzkosť.

 

Psychická trauma

Jedným z dôvodov potlačenej s*xuálnej vášne môže byť ranná traumatická skúsenosť. Keď človek v detstve zažil zneužívanie, menej dôveruje ľuďom a necíti sa bezpečne, čo sťažuje vytvorenie harmonického štýlu.

Môže trpieť  potlačením vášne alebo sa stať posadnutým v snahe vyrovnať sa so s*xuálnym napätím a pochopiť minulú traumu.

 

Ako urobiť váš s*xuálny život harmonickejším

Ak máte pocit, že váš s*xuálny život nie je taký bohatý a uspokojujúci, ako by ste chceli, skúste nasledujúce.

 

1.Komunikujte

Hranie hádaniek je najlepší spôsob, ako nikdy nezistiť, čo má váš partner rád. Naučte sa hovoriť o s*xe, pred aj počas pohlavného styku. Porozprávajte sa o tom, aký je to pocit, aký typ a intenzitu stimulácie preferujete, čo by ste chceli vyskúšať. Snažte sa nemyslieť za svojho partnera a predstavovať si jeho možnú reakciu. Ak chcete niečo vedieť, opýtajte sa a potom pozorne počúvajte.

 

2.Neberte s*x ako indikátor vzťahu.

Toto je zlá stratégia, ktorá vás znepokojuje a vymýšľa problémy tam, kde žiadne nie sú. Túžba po milovaní závisí nielen od kvality vzťahu, ale aj od celkovej nálady, úrovne stresu, únavy a iných faktorov. Môžu tiež ovplyvniť, či človek dosiahne orgazmus alebo nie. To posledné platí najmä pre ženy.

 

3.Usilujte sa milovať svoje telo

Nie je potrebné zbožňovať svoj vzhľad a dlho obdivovať svoje telo v zrkadle. Stačí prijať seba a prestať byť hanblivý. Skúste si zacvičiť – cvičenie pomáha zlepšiť váš vzťah k telu, aj keď váš vzhľad príliš nezmení.

 

4.Zblížte sa s partnerom

Ak máte pocit, že sa od neho vzďaľujete, s*x to nevyhnutne nevyrieši. Krátka hormonálna búrka po orgazme vás na chvíľu zblíži, ale skutočné problémy nevyrieši.

Zamyslite sa nad tým, čo sa deje. Možno spolu trávite málo času, prestali ste počúvať a úprimne sa o seba zaujímať, stratili ste spoločné ciele a hodnoty. Skúste prísť na to, čo sa deje, a ak si s tým neviete poradiť sami, požiadajte o pomoc psychológa, ktorý sa špecializuje na vzťahy.

 

Vrátením dôvery, lásky a úprimnosti zosúladíte vášeň a s*x sa zmení z metódy manipulácie na potešenie pre oboch partnerov.