Prečo ľudia naďalej žijú v manželstve bez sexu?

Sex je dôležitou, aj keď nie jedinou zložkou manželského vzťahu. A keď s*xuálny život v manželstve upadá, partneri aj tak s väčšou pravdepodobnosťou zostanú spolu. Prečo sa to deje?

 

MANŽELSTVO BEZ SEXU

Prevalencia

Podľa prieskumov približne 7 percent ľudí žijúcich v manželstve nemalo spolu s*x po dobu jedného roka a približne 4 percentá po dobu piatich rokov. Ak vezmeme do úvahy aj tých, ktorí síce niekedy majú intímny vzťah, ale veľmi, veľmi zriedkavo, počet as*xuálnych manželstiev môže byť až 14 – 15 %.

Príčiny

  • Znížené libido u jedného alebo oboch manželov
  • Problémy vo vzťahu
  • Erektilná dysfunkcia u manžela
  • Podvádzanie
  • Závislosti
  • Choroby
  • Zníženie vzájomnej s*xuálnej príťažlivosti, a to aj v dôsledku zmeny vzhľadu

UDRŽIAVANIE VZŤAHOV

Skutočnosť, že manželia už spolu nemajú pohlavný styk, však neznamená, že manželstvo sa skončilo. Veľmi často spolu ľudia žijú ešte mnoho rokov.

Ako vyplýva zo štúdie psychológov z Univerzity v Georgii (USA), ktorej článok bol uverejnený v časopise Journal of Marriage and Family, mnohí ľudia zostávajú v as*xuálnom manželstve, pretože výhody s ním spojené prevažujú nad všetkým ostatným, nehovoriac o všetkých negatívnych aspektoch spojených s rozvodom, delením majetku a pod.

Takto takmer v polovici prípadov manželia v odpovediach na otázky výskumníkov priznali, že ak si odmyslíme nedostatok s*xu, ich manžel alebo manželka je jednoducho dokonalým partnerom

Okrem toho ľudia zostávajú v as*xuálnych manželstvách, pretože by mohli príliš veľa stratiť, keby odišli, alebo preto, že rozvod je pre nich neprijateľný, napríklad z náboženských dôvodov. Niektorí zostávajú, pretože nemajú kam a/alebo koho opustiť, pretože sa zdráhajú to urobiť, pretože sa boja, že stratia všetko, čo majú, a zostanú zlomení.

Vo väčšine prípadov sa manželia, ktorí udržiavajú as*xuálne manželstvo, snažia tráviť svoj čas a energiu mimo domu – stretávajú sa s priateľmi, tvrdo pracujú, venujú sa športu alebo koníčkom. Pokiaľ ide o s*xuálne uvoľnenie, niektorí sa zachraňujú masturbáciou, iní majú vzťahy bokom.