Prečo sa ženy venujú nechránenému pohlavnému styku: názor psychológov

Podľa výsledkov výskumu, čím je partner atraktívnejší, tým menej ženy premýšľajú o antikoncepcii. Prečo to tak funguje?

Je známe, že zákony prírodného výberu donútia ženy pristupovať k výberu partnera pre dlhodobé a krátkodobé romantické vzťahy rôznym spôsobom.

Pri výbere muža pre trvalé a stabilné vzťahy sa ženy podvedome prikláňajú k tým, ktorí preukazujú dobré schopnosti v získavaní zdrojov a tiež majú pozitívne vlastnosti osobnosti – emocionálnu zrelosť, dobrotu, psychologickú stabilitu…

Pri výbere partnera pre krátkodobé vzťahy sa uprednostňuje držiteľa dobrých génov. Fyzická príťažlivosť, mužnosť, symetrické rysy tváre, inteligencia, snaha o dominanciu – to všetko hovorí o vysokom genetickom kvalite muža, jeho silnom zdraví a aktívnom imunitnom systéme.

Prečo je to tak dôležité? Pretože to zvyšuje šance potenciálneho potomstva na prežitie.

Nie náhodou, ako ukazujú niektoré štúdie, ženy v konci folikulárnej fázy menštruačného cyklu (t.j. na vrchole plodnosti) osobitne priťahujú muži s výraznými mužskými rysmi.

Aby sme sa viac rozumeli tomuto problému, psychológovia z Oaklandského univerzity (USA) sa rozhodli uskutočniť novú štúdiu. Mala vysvetliť, aké faktory nútia ženy v stabilných vzťahoch, aby sa správali rizikovo v posteli – t.j. ignorovali antikoncepciu.

Na účasť v štúdii bolo vybraných 204 žien vo veku od 17 do 35 rokov – ich šance na otehotnenie boli maximálne. A všetky z nich boli v heteros*xuálnych romantických vzťahoch po dobu najmenej troch mesiacov. Treba tiež poznamenať, že 119 z nich priznalo, že sa správali ľahkovážne počas posledného s*xuálneho aktu a teoreticky by mohli otehotnieť – hoci všetky účastníčky neplánovali otehotnenie v ich vzťahoch.

Výsledky mnohých prieskumov a testov ukázali, že ženy s väčšou pravdepodobnosťou sú pripravené riskovať neplánovaným tehotenstvom, ak sa im partner zdá fyzicky veľmi atraktívny. Okrem toho sa rizikové s*xuálne správanie stáva častejším, ak žena používa s*x na udržanie muža v vzťahoch.

Takže s*xuálne správanie žien, ich preferencie a motivácie sú do určitej miery určené genetickými kvalitami partnera, zdôrazňujú výskumníci.

ZDROJ