Prečo u žien klesá túžba po partnerovi: 2 príčiny

Hlavnou príčinou silnej s*xuálnej túžby u žien je spokojnosť s partnerom a vzťahom. Vedci sa však zamerali na to, čo presne je pre ženy dôležité na dosiahnutie tohto stavu.

„Ženy sa usilujú o s*x so svojím partnerom, ak v ich vzťahu panuje rovnoprávnosť,“ zistili psychológovia z Technologickej univerzity v Suinburne (Austrália), ktorých článok bol publikovaný v časopise The Journal of Sex Research. Znížené s*xuálne vzrušenie zo strany partnerky často spôsobuje rozpad vzťahu. Aby zistili, aké faktory ovplyvňujú túžbu ženy po s*xe so svojím partnerom, výskumníci sa spýtali 299 obyvateľiek Austrálie vo veku od 18 do 39 rokov.

Účastníčky boli požiadané, aby odpovedali na niekoľko otázok o svojich súčasných vzťahoch, napríklad: „Kto z vás sa viac obáva, že by mohol druhého zraniť?“ „Kto je viac ochotný zmeniť svoje zvyky a správanie, aby druhému poskytol potešenie alebo pomohol mu?“ „Kto s väčšou ochotou strávi čas tak, ako to chce druhý?“

Účastníčky mali svoje odpovede ohodnotiť na päťbodovej škále od „väčšinou môj partner“ po „rovnako“ až po „väčšinou ja“.

Zistilo sa, že účastníčky, ktoré vo väčšine prípadov odpovedali „rovnako“, častejšie súhlasili s tvrdeniami v duchu „vzťahy s partnerom mi prinášajú veľa šťastia“ ako tí, ktorí sa nachádzajú v nerovných vzťahoch. A spokojné ženy vo vzťahu preukázali vysokú úroveň s*xuálneho vzrušenia k partnerovi.

„Získané výsledky ukazujú, že nedostatok túžby po s*xe zo strany partnerky je problém, ktorý môžu obaja partneri spoločne vyriešiť,“ vysvetlil jeden z autorov štúdie Simon Basuell v rozhovore s PsyPost. „Nie je to ‚vina‘ jednej osoby. Znížené s*xuálne vzrušenie je iba vonkajší prejav, stojí za to zamyslieť sa nad tým, čo sa môže skrývať vo vnútri“.