„Priateľský sex“: Je možné zachovať priateľstvo, keď sex skončí?

Priateľský s*x je dosť bežné javisko. Najmä medzi mladými ľuďmi: aspoň 60% priznáva, že má alebo mala aspoň jedného takého „priateľa“. Prečo mnohí zvolia s*x podľa priateľstva a ako sa budú také vzťahy vyvíjať, ak z nich zmizne s*x?

SEX PO PRIATEĽSTVE: VÝHODY A NEVÝHODY

Ak vezmeme do úvahy celé spektrum s*xuálnych vzťahov – od príležitostných vzťahov ako s*x na jednu noc po skutočne romantické vzťahy s trvalým partnerom po niekoľko rokov – priateľský s*x sa ocitne niekde uprostred týchto pólov.

V ňom nie je nič prekvapivé: partneri sú si dosť dobre známi, často už niekoľko rokov, spája ich história ne-s*xuálnych vzťahov a už existuje určitá úroveň emocionálnej blízkosti. Inými slovami, s*x po priateľstve môže ochrániť pred rizikami, ktoré prinášajú príležitostné vzťahy, napríklad pred nebezpečenstvom stretnúť hrubého, agresívneho alebo neadekvátneho partnera, alebo sa stať obeťou klebiet o svojej voľnej povolanosti.

„Ale zároveň je s*x po priateľstve vzdialený od plnohodnotných vzťahov – týmto partnerom vždy chýba záväzok ohľadom spoločnej budúcnosti a očakávania monogamie v týchto vzťahoch sa nemusia plniť,“ poznamenáva Žana Vrančalová. „Sexuálne vzťahy medzi priateľmi pomáhajú vyhnúť sa nebezpečenstvu otvoriť sa a priblížiť sa k úplne „nevašmu“ človeku, ale nedávajú žiadne záruky, že z toho môže vzniknúť dlhodobé spojenie, ktoré uspokojí obidvoch.“

Okrem zjavných výhod – s*xuálneho uspokojenia spojeného s komunikáciou a podporou má s*x po priateľstve ďalšie dve dôležité výhody, tvrdí americký evolučný psychológ Peter Jonason.

Keď si človek nájde s*xuálneho partnera, zapĺňa prázdnotu, ktorá vzniká pri absencii plnohodnotných vzťahov. Takýto vzťah sa často stáva pre neho dočasným oddychom, kým hľadá toho partnera, ktorý ho naozaj uspokojí.

Na druhej strane, intímne vzťahy s dobre známou osobou môžu pre neho byť akýmsi „poligónom“, umožňujúcim mu overiť, či je naozaj pripravený na vážne vzťahy v zásade – ale možno aj s týmto konkrétnym partnerom.

Ale zvyčajne táto skúška pevnosti „priateľov na s*x“ neuspokojí: len 10-20% priateľských s*xuálnych vzťahov sa premieňa na dlhodobé romantické vzťahy. Väčšina ľudí sa po nejakom čase – niekedy to sú mesiace, niekedy aj niekoľko rokov – stretne s tým, že s*xuálna príťažlivosť zmizne. Čo ďalej? Končí priateľstvo spolu so s*xom a existuje šanca, že po tomto je možné zachovať teplé vzťahy?

Má s*x negatívny vplyv na priateľstvo?

Existuje rozšírený názor, že s*x komplikuje vzťahy a môže dokonca zničiť priateľstvo. Tento problém trápi tých, ktorí uvažujú o možnosti priateľského s*xu. Podľa prieskumu uskutočneného americkými odborníkmi na medziľudskú komunikáciu, Melissou Bisson a Timothy Levin, sa rozpad priateľstva stal druhým najčastejšie spomínaným nedostatkom priateľského s*xu (takto odpovedalo 28% respondentov), na prvom mieste sa umiestnilo riziko vzniku neopätovaných citov (65% respondentov).

Výsledky nedávneho iného výskumu však kladiú tieto obavy pod pochybnosť. Skupina výskumníkov vedená doktorom Jessiom Owenom z Univerzity v Louisvillu v Kentucky uskutočnila prieskum medzi 1000 študentmi o ich skúsenostiach s priateľským s*xom.

Z 300 ľudí, ktorí mali v priebehu posledného roka s*xuálne priateľské vzťahy, ktoré už k momentu prieskumu neudržiavali, 80% uviedlo, že zostali so svojimi partnermi priateľmi. Navyše, polovica z nich zdôraznila, že ich vzťahy sa stali ešte bližšie a teplejšie ako pred s*xuálnymi vzťahmi. Zaujímavé je, že s tým súhlasili rovnako muži aj ženy.

Sex podľa priateľstva môže skončiť rôzne. Napríklad s*xuálne priťahovanie môže zmiznúť alebo s*x prestane prinášať potešenie.

Stáva sa, že jeden z partnerov sa zamiluje do druhého, a potom sa niekto z nich alebo obaja rozhodnú, že to bola zlá myšlienka. Niekedy jeden z partnerov vstúpi do vážneho vzťahu s niekým iným. Ale akokoľvek to bolo, mnohé páry nevidia problém v tom, aby sa znovu stali „iba priateľmi“.

Spoločná história a spoločné spomienky, emocionálna blízkosť a vzájomná sympatia nezmiznú a môžu sa stať dobrým základom pre pokračovanie vzťahu v inom formáte.

Prečo sa 20% z dotazovaných nedokázalo zotrvať priateľmi so svojimi bývalými partnermi? Ukázalo sa, že ich východiskové podmienky pre vzťahy boli trochu iné. Buď bol ich „priateľský s*x“ pôvodne založený na niečom väčšom ako na vzájomnej fyzickej príťažlivosti, alebo ich priateľstvo nebolo dostatočne silné. Po skončení svojho vzťahu sa cítili zároveň podvedení a zároveň sa vo všeobecnosti vyjadrovali o ukončených vzťahoch negatívnejšie ako tí, ktorým sa podarilo zachovať priateľstvo.

„Ak máte ‚kamaráta na s*x‘ alebo práve uvažujete o tom, či začať s*xuálne vzťahy s niekým z vašich známych, nemali by ste sa obávať o priateľstvo: ak sú vaše vzťahy dostatočne silné aj bez s*xu, potom s*x sám o sebe ich pravdepodobne nerozruší. Ak vaše priateľstvo nemôže prežiť po fyzickej blízkosti, existuje veľká pravdepodobnosť, že to v skutočnosti nebolo priateľstvo vôbec,“ tvrdí s*xuologička Jana Vrančalová.

ZDROJ