Príčiny nevernosti mužov a žien

Ženy podvádzajú tak často ako muži, ukazujú to posledné vedecké výskumy. Rozdiel spočíva iba v motiváciách, ktoré ich smerujú k cudzoložstvu. V čom teda spočívajú rozdiely medzi mužskou a ženskou neverou?

Predstava o tom, že ženy môžu mať s*xuálne fantázie a túžby, ktoré sú ochotné uspokojiť nielen so svojim stálym partnerom, stále mnohých prekvapuje.

„V západnej spoločnosti žije idealistický mýtus, že ženy sú menej zaujaté fyzickou stránkou vzťahov,“ hovorí klinický psychológ a autor bestselleru „Spoločne a oddelene“ Robert Weiss. „Naše kultúrne stereotypy nám naznačujú, že neveria skôr muži.“

Výskum antropológky Helen Fisher ukázal, že pohlavný rozdiel nehraje podstatnú úlohu. Avšak iba 34% žien, ktoré podvádzajú svojich manželov, priznalo, že majú šťastný manželstvo, zatiaľ čo 56% ženatých mužov, ktorí majú mimomanželský vzťah, boli presvedčení o svojom šťastnom manželstve.

„To je vysvetlené tým, že ženy zvyčajne majú záujem o s*x, ktorý im dáva pocit emocionálnej blízkosti, zatiaľ čo muži sa skôr snažia nájsť nový s*xuálny zážitok,“ hovorí Fisher.

Takže ženy častejšie podvádzajú svojho stáleho partnera v prípade, ak s ním strácajú vnútornú väzbu.

To ukazuje aj anonymný prieskum na britskej stránke Undercover Lovers – zdroji pre tých, ktorí sú ochotní stretávať sa tajne. Registrovaných je na ňom 90% mužov a 70% žien, ktoré priznali, že sú v manželstve, a 57% žien uviedlo, že majú pocity k svojim tajným milencom, zatiaľ čo to len 27% mužov priznalo.

Aj keď ženy chápu, že ich nevery môžu potenciálne zničiť manželstvo a môžu spôsobiť blízkej osobe ťažké zranenie, stále pokračujú v tajnom vzťahu. Prečo sa to deje?

NÍZKA SEBADOVERA

Sexuálny záujem zo strany opačného pohlavia niekomu pomáha bojovať proti strate sebavedomia a často ako dôsledok toho – strate vkusu a záujmu o život. Tento zjavný náhradný prostriedok lásky a pozornosti zvonka zároveň umožňuje žene na chvíľu pocítiť sa želanou a zaujímavou, čo zvyšuje jej význam vlastných očí.

OSAMELENIE A STRATA BLÍZKOSTI

Občas sa žena cíti ako zodpovedná matka, starostlivá opatrovateľka a v prípade finančného úspechu ešte aj hlavný živiteľ rodiny. „Tieto zmätené úlohy ju nútia snažiť sa o vzťahy, ktoré jej umožňujú cítiť sa slabšou a želanejšou, teda vrátiť sa k symbolickému ženskému postaveniu,“ hovorí Robert Weiss.

-Je však možné, že stály partner dokáže uspokojiť jej s*xuálne potreby. V nových vzťahoch žena hľadá emocionálnu plnosť a duševné spojenie (aj keď to kreslí len vo svojej predstavivosti) „.

Väčšinou je pre ženu charakteristickejšie ztotožniť pocit blízkosti s nevyslovenou s*xuálnou oblasťou.

„Pre ňu je dôležité, čo si o nej myslia a ako sa o ňu starajú: volajú alebo píšu správy, rozprávajú s ňou o duši, dávajú jej možno malé, ale významné darčeky, zdôrazňujúce jej dôležitosť v mužovom živote,“ hovorí rodinný psychológ Lydia Monve. „Mužom je potrebné takéto stále potvrdenie emocionálneho puto menej, čo často vedie k urazeniam a nepochopeniu.“

PRENADMEROVANÉ OČAKÁVANIA

Niektoré ženy majú nereálne predstavy o vzťahoch s opačným pohlavím. Zdá sa im, že ak nazývajú svojho partnera najlepším priateľom, tak bude takmer bez slov uhádnuť všetky ich pocity a túžby. Vždy musí byť po ich boku, rozumieť a podporovať.

A ak raz stratia túto silnú emóciu (čo je nevyhnutné, pretože vzťahy vždy prechádzajú vzostupmi a pádmi), vnútorný narcizmus ich tlačí hľadať rovnakú formu podpory mimo vzťahu.

NEPRÍTOMNOSŤ ŽENSKÉHO PRIATEĽSTVA

Pre psychologickú rovnováhu sú dôležité nielen blízke a hlboké vzťahy s romantickým partnerom, ale aj tesné spojenie s „rovesníčkami“.

„Niektorým ženám sa ťažko priateľuje, je im oveľa jednoduchšie dôverovať mužom,“ tvrdí Lydia Monve. „Často to súvisí s nedostatkom hlbokého a jemného puto s matkou od detstva, s jej chladnosťou a odstupom. Neskôr to stáva sa bariérou na ceste k vytvoreniu dôverného vzťahu s priateľkami, čo môže viesť k tomu, aby sa hľadal porozumenie u mužských priateľov.“

POKUS O UKONČENIE VZŤAHU

Ak sa vzťahy vyčerpali, žena sa psychologicky cíti lepšie, keď z nich vystúpi, pociťuje sa ako nie sama a stále atraktívna pre opačné pohlavie. Táto pocity jej dodáva väčšiu rozhodnosť pre dôležitý krok.

POMSTA

Niekedy zradou milovanej osoby – jej neverou alebo nedodržaním dôležitej sľuby – sa žena dostáva k nejednoznačným krokom. V tomto prípade sa často nezaujíma o to, aby skryla svoj vzťah.

NEDOSTATOK SEXU

Ženy sú prirodzene rovnako s*xuálne ako muži a užívajú si fyzickú stránku lásky nie menej. A niekedy ich s*xuálny temperament môže prekročiť požiadavky partnera. V tomto prípade niektoré ženy volia nie rozvod, ale ďalší vzťah, ktorý im dáva to, čoho sú v stálym zväzku zbavené.

Pre mnoho žien ukončiť vzťah na strane často predstavuje väčšiu výzvu, ako si mysleli.

„Interné dôvody, ktoré viedli k nevere, môžu byť ťažko uvedomiteľné,“ tvrdí Robert Weiss. „Často je potrebná profesionálna psychologická pomoc na zvládnutie skúseností z vnútorných traum, ktoré viedli k situácii neverou, ktorá však zvyčajne neprináša šťastie.“

Keď sa pár nakoniec rozhodne udržať svoj vzťah, v niektorých prípadoch pomáha prekonaná kríza uvedomiť si dôležitosť partnera, porozumieť príčinám udalostí a ísť na stretnutie.

„Ale nie všetci sú schopní prekonať tíživé bremeno, ktoré sa položí na vzťahy,“ hovorí Robert Weiss. „Treba si pamätať, že 80% neverníkov je odhalených svojím partnerom. A to bude vnútorná jazva, ktorá navždy zostane s človekom, s ktorým sme niekedy spojili svoj život.“