Sexting: Ako erotická korešpondencia posilňuje vzťahy – názor vedcov

Sexting – výmena erotických správ a fotografií – získava stále väčšiu popularitu a stáva sa predmetom výskumu. Predstavujeme vedecké dôkazy potvrdzujúce výhody tohto záujmu.

Pôžitok alebo škoda?

Predchádzajúce údaje

Skôr výskumy naznačovali, že ľudia, ktorí sa zaoberajú s*xtingom, sú náchylní na rizikové správanie (nechránený s*x, užívanie drog), za čo si vynucujú platenie pohlavnými chorobami a nechceným tehotenstvom.

Нovejšie výskumy

Psychologičky Emily Stasko a Pamela Geller z Drexel University (Philadelphia, USA) sa rozhodli preskúmať, či s*xting prináša prospech, pretože ide o otvorenú a voľnú erotickú komunikáciu s partnerom. Uskutočnili online prieskum, aby zistili, ako je s*xting spojený s kvalitou vzťahov a s*xuálnym uspokojením.

Účastníci

Prieskumu sa zúčastnilo 870 Američanov (57,7% z nich boli ženy) vo veku od 18 do 82 rokov, z toho tri štvrtiny boli v stabilnom vzťahu. 43% nikdy nebolo v manželstve, rovnaký podiel v čase prieskumu už bolo v manželstve.

VÝSLEDKY

Popularita

Zistilo sa, že s*xting je veľmi rozšírený – 87,8% oslovených sa niekedy s*xtingom zaoberalo a 82,2% z nich to robilo v poslednom roku. Väčšina respondentov na to používala smartfón (95,9%).

Partneri

73,9% vymieňalo správy s partnerom, s ktorým boli v stabilnom vzťahu, 43% s náhodnými známymi. Iba 12% sa s*xtingu zaoberalo s osobou, s ktorou podvádzali svojho stabilného partnera.

Miesto

Najčastejšie erotické správy boli posielané z domu (76,1%), ale 30% oslovených priznalo, že im niekedy býva posielaných týchto správ aj mimo domu, konkrétne na pracovisku.

Spokojnosť

Zistilo sa, že pre tých, ktorí neboli v „veľmi vážnom“ vzťahu, bol s*xting spojený s vyššou spokojnosťou so s*xuálnym životom (v pevných manželstvách takáto spojitosť nebola zistená).

ZHRNUTIE

Autori vyzývajú k odstúpeniu od pohľadu na s*xting ako na čisto negatívne javisko a poukazujú na výhody, ktoré môže priniesť do vzťahov. Dokonca sa vyjadrilo predpoklad, že by sa ho dalo využiť na psychoterapiu párov.

ZDROJ