Sexting: dobrý alebo zlý pre vzťahy?

Sexting, t. j. zdieľanie veľmi explicitných správ, fotografií a videí s inou osobou, považujú psychológovia za rizikové správanie. Čím povrchnejšie poznáte osobu, ktorej posielate s*xuálne obrázky, tým vyššie je riziko zneužitia a tým menšia je šanca, že sa váš vzťah upevní a prehĺbi. Ak sa však do s*xtingu zapojíte neskôr v procese randenia, a nie na začiatku, účinok môže byť opačný.

VÝSKUM

Psychológ Jonathon Beckmeyer z West Virginia University (USA) uskutočnil prieskum medzi takmer pol tisíckou mladých dospelých oboch pohlaví o ich skúsenostiach so s*xtingom, ich postojoch k s*xtingu a jeho vplyve na ich osobný život. Väčšina účastníkov mala stabilné romantické vzťahy. Článok bol uverejnený v časopise Sexuality and Culture.

VÝSLEDKY

Ukázalo sa, že s*xting nie je medzi mladými ľuďmi taký populárny, ako by sa mohlo zdať. 42 % účastníkov uviedlo, že nikdy neposlali ani nedostali s*xuálne obrázky. Napriek tomu 4,8 % účastníkov priznalo, že tajne snívajú o s*xtingu sami, zatiaľ čo 5,8 % účastníkov snívalo o s*xtingu so svojimi partnermi.

Zároveň 53 % účastníkov uviedlo, že pravidelne posielajú intímne obrázky a 52 % uviedlo, že ich dostávajú od svojho partnera.

ZÁVERY

Keď Jonathon Beckmeyer porovnával dve skupiny účastníkov, zistil, že „s*xtujúca skupina“ mala výrazne pozitívnejšie, kvalitnejšie a bližšie vzťahy medzi partnermi ako tí, ktorí s*xtovali.

Je však možné, že môže ísť o iný vzťah príčiny a následku – jednoducho si partneri už natoľko dôverujú, že sa neboja vystaviť zraniteľnej pozícii, zdieľať intímne snímky, a s*xting v tomto prípade ide v prospech vzťahu, uviedol psychológ.