Sexuálna túžba a orientácia

Heteros*xuálni ľudia, LGBT a s*xuálne experimenty. Prečo sú niektorí ľudia heteros*xuálni a iní homos*xuálni?

V priebehu prechodu ľudí z detstva do dospievania a ďalej sa ich telá vyvíjajú a menia. To isté sa deje aj s emóciami a pocitmi.

Dospievajúci vek – čas zmien

Počas puberty spôsobujú hormonálne a fyzické zmeny v dôsledku pohlavného dozrievania zvýšenie s*xuálnych pocitov. Často to prekvapuje a občas aj trápi ľudí.

Veľa ľudí potrebuje čas, aby pochopili, kto sú a kým sa stávajú. Súčasťou toho je lepšie porozumenie vlastným s*xuálnym pocitom a tomu, koho majú radi.

Čo je s*xuálna orientácia?

Sexuálna orientácia – emocionálna, romantická alebo s*xuálna príťažlivosť, ktorú človek cíti k inému človeku. Existuje niekoľko typov s*xuálnej orientácie; napríklad:

  • Heteros*xuálny. Ľudia, ktorí sú heteros*xuálni, sú romanticky a fyzicky pritiahnutí k osobe opačného pohlavia: heteros*xuálni muži sú pritiahnutí k ženám a ženy k mužom. Heteros*xuálov niekedy nazývajú ľuďmi s tradičnou s*xuálnou orientáciou alebo prirodzencami.
  • Homos*xuálny. Ľudia, ktorí sú homos*xuálni, sú romanticky a fyzicky pritiahnutí k ľuďom rovnakého pohlavia. Mužov, ktorí sú pritiahnutí k iným mužom, často nazývajú gayovia a ženy, ktoré sú pritiahnuté k iným ženám – lesbamiánky. (Termín gay sa niekedy používa na opis homos*xuálnych ľudí oboch pohlaví.)
  • Bis*xuálny. Bis*xuáli sú romanticky a fyzicky pritiahnutí k ľuďom oboch pohlaví.
  • As*xuálny. As*xuáli sa nemusia zaujímať o s*x, ale majú emócie k iným ľuďom.

V období dospievania u ľudí často vznikajú s*xuálne myšlienky a túžby. Pre niektorých môžu byť tieto pocity a myšlienky intenzívne a zdajú sa zložité. To môže byť zvlášť relevantné pre ľudí, ktorí majú romantické alebo s*xuálne myšlienky o niekom rovnakého pohlavia ako oni. „Čo to znamená?“ – môžu si myslieť. „Som gay?“

Záujem o osobu rovnakého pohlavia neznamená nevyhnutne, že človek je gay – rovnako ako záujem o osobu opačného pohlavia neznamená, že človek je heteros*xuál. Pre teenagerov je typické byť zaujatým alebo mať s*xuálne myšlienky o ľuďoch rovnakého aj opačného pohlavia. To je jeden zo spôsobov, ako sa vysporiadať so svojimi s*xuálnymi pocitmi.

Niektorí ľudia môžu ísť ďalej, ako len premýšľať o tom, a experimentovať so s*xuálnym zážitkom s ľuďmi svojho alebo opačného pohlavia. Tieto experimenty samy osebe neznamenajú, že človek je gay alebo heteros*xuál.

Čo je LGBTQ?

Môžete vidieť písmená „LGBTQ“, ktoré sa používajú na opis s*xuálnej orientácie. Táto skratka znamená „lesby, gayovia, bis*xuáli a transrodové osoby“.

Transrodové osoby nie sú s*xuálnou orientáciou – ide o rodovú identitu. Rod – to je iné slovo pre muža alebo ženu. Transrodové osoby môžu mať telo jedného pohlavia, ale cítia sa ako opačné pohlavie, ako keby sa narodili v nesprávnom tele.

Vyberajú si ľudia svoju orientáciu?

Prečo sú niektorí ľudia heteros*xuálni a niektorí sú gay? Na to nie je jednoduchá odpoveď. Väčšina lekárskych expertov, vrátane Americkéj akadémie pediatrie a Amerického psychologického združenia, tvrdí, že s*xuálna orientácia zahŕňa zložité spojenie biológie, psychológie a faktorov okolia. Vedci tiež veria, že gény a hormóny človeka zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní orientácie.

Väčšina lekárskych expertov všeobecne tvrdí, že s*xuálna orientácia nie je niečo, čo si človek zvolí dobrovoľne. Namiesto toho s*xuálna orientácia je len prirodzenou súčasťou toho, kým človek je.

Nie je nič zlé na tom, byť LGBTQ. Avšak nie každý takto myslí. Negatívne postoj a presvedčenia mnohých ľudí o nesprávnosti iných orientácií okrem tradičnej môžu skomplikovať situáciu pre LGBTQ teenagerov.

Ako to je, byť LGBTQ teenagerom?

Mnoho LGBTQ ľudí môže cítiť, že sa od nich očakáva, že budú heteros*xuálni. Preto sa niektorí gay a lesbickí teenageri môžu cítiť odlišne, keď sa ich heteros*xuálni priatelia začnú rozprávať o romantických pocitoch, zoznamovaní a s*xe.

LGBT-adolescenti môžu cítiť potrebu predstierať, že cítia niečo, čo v skutočnosti necítia, aby sa zapadli do svojho kruhu priateľov, rodiny alebo komunity. Môžu cítiť potrebu popierať svoju pravú identitu alebo skrývať dôležitú časť seba, pretože sa boja predsudkov, neprijatia alebo šikany.

Strach z predpojatého prístupu, neprijatia alebo šikany môže viesť k tomu, že ľudia skrývajú svoju s*xuálnu orientáciu, dokonca aj pred priateľmi a rodinou, ktorí by ich mohli podporovať.

Niektorí gejovia alebo lesbičky tínedžeri hovoria o svojej s*xuálnej orientácii niekoľkým blízkym priateľom a rodine. Toto sa často nazýva anglickým výrazom „coming out“ (coming-out). Mnoho LGBT teenagerov, ktorí sa priznajú k svojej orientácii, je plne prijatých ich priateľmi, rodinami a komunitami. Cítia sa pohodlne, keď ich pritiahne niekto rovnakého pohlavia.

Ale nie všetci získavajú rovnakú podporu. Napriek rastúcemu uznaniu a akceptácii LGBT osôb, mnoho teenagerov nemá dospelých, s ktorými by mohli hovoriť o svojej s*xuálnej orientácii. Niektorí žijú v rodinách, kde byť gejom nie je akceptované a takých ľudí nepovažujú za rešpektovateľných.

Ľudia, ktorí majú pocit, že musia skrývať svoju identitu alebo sa obávajú diskriminácie alebo násilia, sú vystavení väčšiemu riziku vzniku emocionálnych problémov, ako sú úzkosť a depresia. Niektorí LGBT teenageri bez podpory od rodiny a priateľov môžu opustiť školu, žiť na uliciach, užívať alkohol a drogy a snažiť sa ublížiť sami sebe.

Každý prechádza obdobiami, keď sa obáva školy, športu, priateľov a toho, ako sa zapadnúť. Okrem týchto bežných starostí majú LGBT teenageri aj iné problémy a obavy, ako napríklad to, či by mali skrývať svoju pravú orientáciu alebo nie, či ich priatelia a rodina prijmú, alebo sa stanú objektom posmechu a prenasledovania.

Samozrejme, toto sa deje so všetkými gay teenagermi. Mnoho gay a lesbických teenagerov a ich rodín sa stretáva s rovnakými ťažkosťami ako ktokoľvek iný.

Je dôležité hovoriť o týchto veciach

Pre osoby s akoukoľvek s*xuálnou orientáciou môže byť ťažké učiť sa o s*xe a vzťahoch. Rozhovor s niekým dospelým o všetkých týchto zmätújúcich pocitoch, ktoré sprevádzajú dospievanie – či už je to niekto z rodičov, iný člen rodiny, blízky priateľ, súrodenec alebo školský poradca – môže pomôcť.

Niekedy nie je ľahké nájsť niekoho, s kým by ste mohli hovoriť. Ale veľa ľudí sa domnieva, že dôverovať niekomu spoľahlivému (aj keď nie sú úplne istí, ako táto osoba zareaguje), je zvyčajne pozitívnou skúsenosťou.

Ak si gej, heteros*xuál, bis*xuál alebo ešte nie si istý svojou orientáciou, takmer všetci majú otázky o fyzickom dozrievaní a s*xuálnom zdraví – napríklad, či sú normálne určité zmeny tela, ako sa správne správať, alebo ako sa vyhnúť s*xuálne prenosným infekciám (SPI). Je dôležité nájsť lekára, zdravotnú sestru, terapeuta alebo iného dospelého, s ktorým môžeš diskutovať tieto otázky.

Názory sa menia V mnohých častiach sveta sa postoj k s*xuálnej orientácii mení. Hoci nie každému sa páči myšlienka rozdielov v s*xuálnej orientácii a stále existuje veľa predsudkov, byť homos*xuálom sa stáva menej problematickým ako kedysi.

Nehľadiac na tvoju s*xuálnu orientáciu, pamätaj si, že najprv si Človek. Si hodný úcty, lásky a prijatia taký/á, aký/á si!