Sexuálna túžba: ako to funguje u žien?

Túžbu ženy po s*xe ovplyvňuje mnoho faktorov: jej emocionálny stav, spokojnosť so sebou samou a jej vzťah. Ženy sa môžu cítiť vzrušené, ale nemusia mať chuť na s*x. To je úplne normálne, hovorí s*xuológ. Poradí vám, ako premeniť vzrušenie na skutočnú túžbu.

Mali ste niekedy najprv chuť na s*x, ale potom ste sa dokázali vzrušiť? Možno ste sa čudovali, že je to normálne. Dovoľte mi, aby som vás upokojil: je to úplne normálne! Je obzvlášť bežné, že ženy v dlhodobých vzťahoch zažívajú vzrušenie a dosahujú orgazmus, aj keď pôvodne nemali na s*x náladu.

Opäť sa môžete spýtať: Je normálne byť vzrušený bez túžby? Nenaznačuje nedostatok túžby nejaký problém? V skutočnosti by to v mnohých prípadoch mohlo naznačovať nejakú chorobu, ale dosť často ide o kolobeh normálneho ženského s*xuálneho cyklu.

ČO JE TO SEXUÁLNY CYKLUS?

Sexuálny cyklus sa nazýva aj cyklus s*xuálnej reakcie. Začnime definíciou toho, čo je to „s*xuálna reakcia“? Je to názov pre všetky psychologické a fyziologické reakcie nášho tela počas s*xu. Sexuálni výskumníci William Masters, Virginia Johnsonová a Helen Kaplanová vypracovali model s*xuálneho cyklu, ktorý pozostáva zo štyroch fáz.

1. Túžba. Je to psychologická zložka s*xuálneho cyklu. Sexuálna túžba je pocit psychickej nálady na s*x. Zahŕňa s*xuálne myšlienky, fantázie a iné psychologické faktory vzrušenia, ako je príťažlivosť partnera, vôňa, hlas, zvyčajné dotyky a pohladenie.

2. Vzrušenie. Ide o fyziologickú zložku cyklu. Vzrušenie je reakcia tela, ktorá ukazuje jeho pripravenosť na pohlavný styk. Okrem fyziologickej reakcie zahŕňa aj pocit fyzického vzrušenia. Príznakmi vzrušenia sú predovšetkým búšenie srdca, zvýšený krvný tlak, zrýchlené dýchanie, nával krvi do pohlavných orgánov, erekcia u mužov, zvlhčenie pošvy, zväčšenie maternice a zväčšenie klitorisu u žien.

3. Оrgazmus. Ide o vrchol fázy vzrušenia. V okamihu orgazmu prudko stúpne frekvencia dychu, srdcová frekvencia a krvný tlak a nahromadené napätie sa uvoľní sériou kontrakcií panvového svalstva. U mužov je orgazmus zvyčajne, aj keď nie vždy, sprevádzaný ejakuláciou. V niektorých prípadoch je ejakulácia počas orgazmu možná aj u žien.

4. Оdpočinok. Telo sa vracia do normálneho stavu, v akom bolo pred s*xuálnym vzrušením. Pohlavné a reprodukčné orgány (penis u mužov, klitoris, vagína a maternica u žien) sa vrátia do svojej normálnej veľkosti. Fáza odpočinku u žien trvá oveľa kratšie ako u mužov a pomerne rýchlo sú pripravené na opätovné vzrušenie. Naopak, u mužov môže trvať od niekoľkých minút až po mnoho hodín a počas tohto obdobia nie sú schopní vzrušiť sa, ani keď prežívajú psychickú s*xuálnu túžbu.

VLASTNOSTI SEXUÁLNEHO CYKLU U ŽIEN

Vyššie opísaný model je lineárny. Po túžbe nasleduje vzrušenie, ktoré vrcholí orgazmom. To presne opisuje s*xuálny cyklus u mužov. Lineárny model však nie vždy platí pre ženy.

Doktorka Rosemary Bassonová uvádza, že ženy nie vždy na začiatku pociťujú túžbu. Keď sú však stimulované, či už samy alebo partnerom, môžu pociťovať vzrušenie, po ktorom nasleduje psychický stav mysle.

Inými slovami, žena môže byť pripravená na s*x a nemusí jej vadiť, že ho bude mať bez toho, aby sa cítila „v nálade“. Keď sa však vzruší masturbáciou alebo predohrou, prežíva aj psychickú túžbu.

Spontánna túžba sa zvyčajne vyskytuje u žien, ktoré práve nedávno začali vzťah s novým partnerom alebo ktoré vidia svojho starého partnera po dlhom odlúčení. U žien, ktoré žijú so svojím partnerom natrvalo, je celkom normálne, že spontánnu silnú s*xuálnu túžbu nepociťujú alebo ju pociťujú len zriedka.

Ženy sú schopné zažiť s*xuálne vzrušenie po stimulácii, aj keď „nemajú náladu“.

Okrem toho ženy zvyčajne chcú mať s*x predovšetkým preto, aby pocítili zvláštnu intimitu s partnerom, nie pre čisto fyziologické uvoľnenie. Sexuálne reakcie ženy ovplyvňuje aj spokojnosť vo vzťahu, jej postoj k vlastnému telu a jej predchádzajúce s*xuálne skúsenosti. Konflikty, nedostatok citového kontaktu s partnerom, nespokojnosť s vlastným telom, zlé s*xuálne skúsenosti z minulosti môžu mať silný vplyv na jej s*xuálne funkcie.

Ženy tiež lepšie reagujú na stimuláciu ako muži. Aj keď „nemajú náladu“, dokážu po stimulácii (masturbácia, predohra, sledovanie erotiky alebo dokonca prežívanie emocionálnej blízkosti s partnerom prostredníctvom komunikácie) zažiť s*xuálne vzrušenie.

Je dôležité si uvedomiť, že na dosiahnutie s*xuálneho uspokojenia je dôležitá dostatočne dlhá predohra.