Sexuálne IQ: 3 kroky k väčšej uvoľnenosti v posteli

Čo určuje našu s*xualitu? Vedci ponúkajú nový pohľad na ňu a vysvetľujú schopnosť správať sa v posteli slobodne a bez zábran z hľadiska s*xuálnej inteligencie.

ČO TO JE

Inteligencia. Zvláštne slovo, keď hovoríme o s*xualite? Aj v tejto oblasti však nájdeme vynikajúcich výkonných umelcov a zaostalých: tých, ktorí sú v súlade so svojimi túžbami, a iných, ktorí sú strnulí a strnulí.

Ale je tu aj dobrá správa. Sex, rovnako ako všetko ostatné, sa dá naučiť. Profesori Sheri Conradová a Michael Milburn z Massachusettskej univerzity tvrdia, že je len na nás, či si osvojíme s*xuálnu inteligenciu.

Píšu: „Sexuálna inteligencia závisí od poznania seba samého. A to znamená schopnosť vidieť, čo sa skrýva za s*xuálne skresľujúcimi kultúrnymi mýtmi, objaviť autentické s*xuálne túžby a rozvinúť emocionálne a sociálne schopnosti, aby sme sa s partnerom podelili o svoju skutočnú identitu.“

AKO SA VYVÍJAŤ

Autori navrhujú tri oblasti činnosti.

1. Oslobodiť sa od mýtov

Výzvou je zbaviť sa stereotypov o láske a s*xe, ktoré zahlcujú predstavivosť a reprodukujú sa v románoch a filmoch. Takou je napríklad predstava, že s*x je jednoduchý, magický a rýchly.

Autori to nazývajú „mýtus s*xu na prvý pohľad“: dvaja ľudia sa stretnú očami v dave, pár vášnivých bozkov, orgazmus vo výťahu a láska na prvý pohľad navždy….

„Kým tieto mýty neidentifikujete, nezbavíte sa ich,“ tvrdia psychológovia. – Každý môže dosiahnuť bohatý a plnohodnotný s*xuálny život, ak vynaloží úsilie na získanie potrebných vedomostí a zdravého úsudku o s*xe. Sexuálna inteligencia nie je vecou náhody, krásy alebo s*xepílu. Závisí od schopností a zručností, ktoré si človek dokáže osvojiť, rozvinúť, zvládnuť.“

2. Spoznajte svoje s*xuálne ja

Odstránením kultúrnych pečiatok by sme sa mali zbaviť individuálnych predsudkov súvisiacich s tým, ako s nami o s*xe hovorili naši rodičia, s prostredím, v ktorom sme prežili svoje „prvýkrát“, s váhou vlastných tabu….

„Sexuálne inteligentný človek vie, že s*xuálne pudy sú založené na zložitom spleti asociácií, ktoré vznikli na základe našich životných skúseností,“ píšu Sheri Conrad a Michael Milburn. – Je schopný určiť, či sa jeho s*xuálne túžby nestávajú náhradou emocionálnych potrieb po uznaní, bezpečí, moci, alebo či ich poháňa strach z osamelosti.“

Kľúčom k šťastnej s*xualite nie je to, čo robíme v posteli, ale to, čo sa deje v našich hlavách, keď sme v posteli

Iba pozorovaním túžob, naplnených i potlačených, toho, čo nás priťahuje a čo nám spôsobuje problémy – pozorovaním, ale nie posudzovaním – máme slobodu vybrať si, ako sa budeme správať.

3. Nehanbite sa hovoriť o s*xe

Šťastnú, objavenú s*xualitu nezažívame osamote. Sexuálne inteligentný človek vie počúvať a načúvať, hovoriť s partnerom o jeho potrebách a pochopiť osobnosť toho druhého.

„Predstava, že s*xuálne problémy nemožno vyjadriť, patrí k tým mýtom, ktoré nám bránia rozpoznať pocity a hovoriť o nich. Po prekonaní sľubu mlčanlivosti si človek v rozhovore môže lepšie uvedomiť skutočné s*xuálne pocity a vybudovať si s druhým vzťah. Byť s*xuálne inteligentný znamená byť úprimný k sebe a k svojmu partnerovi.“

ČO JE V SÚČTE

Podľa Sheri Conradovej a Michaela Milburna „s*xuálna inteligencia, schopnosť poznať svoju s*xualitu, dáva človeku obrovskú moc meniť životy. Toto bezpečné poznanie je skutočným zdrojom vášne; umožňuje človeku robiť dobré rozhodnutia v oblasti s*xu a cítiť sa dobre tam, kde je.“