Šokujúce zistenie! Pozeranie porna zlepšuje sexuálny život žien!

Pozeranie porna zhoršuje s*xuálny život mužov, no ženám pomáha!

 

 

Už nejaký ten rôčik sa hovorí o tom, že porno nie je také zlato, ako sa nám na prvý pohľad zdalo. Sexuológovia, psychológovia či dokonca psychiatri prichádzajú s varovaniami o závislostiach a zničených vzťahoch aj životoch. Najnovšie štúdie však ukazujú, že toto tvrdenie platí len pre mužov. Ženám sledovanie porna, naopak, v s*xuálnom živote pomáha.

 

Štúdie skúmajúce vplyv pornografie na s*xualitu mladých žien a mužov vo všeobecnosti spadajú do dvoch kategórií – niektoré tvrdia, že porno stanovuje nedosiahnuteľné štandardy s*xuálneho porovnávania a vyvoláva úzkosť z vlastnej s*xuálnej výkonnosti. Iní vedci zasa veria, že porno môže byť zdrojom s*xuálnej inšpirácie a umožní vám stať sa lepším s*xuálnym partnerom.

Autori štúdie Nicolas Somme a Jacques Berent z Univerzity v Lausanne a Ženeve sa rozhodli zistiť, ktorý uhol pohľadu možno považovať za najsprávnejší. K tomu urobili najväčšiu štúdiu na túto tému. V priebehu troch rokov sa ho zúčastnili desaťtisíce ľudí.

Štúdia skúmala celý rok vybraných účastníkov pri sledovaní pornografie, pozorovala ich s*xuálnu kompetenciu a s*xuálne fungovanie. Prvá vlna prieskumu zahŕňala 101 572 mužov a žien z piatich rôznych krajín vrátane 8 608 heteros*xuálnych párov. Všetky tri štádiá štúdie ukončilo 21 898 účastníkov.

 

Ako dopadol výskum?

Čím viac muži pozerajú porno, tým viac pochybovali o svojich s*xuálnych schopnostiach a tým častejšie uvádzali, že majú s*xuálne problémy (napr. v oblasti s*xuálnej túžby, erekcie, biologického fungovania). V heteros*xuálnych pároch muži často uvádzali s*xuálnu nespokojnosť.

U žien sa zistil opačný trend. Čímm viac ženy pozerali porno, tým vyšší bol ich zmysel pre s*xuálnu kompetenciu, tým menej s*xuálnych problémov mali a u heteros*xuálnych párov boli ich mužskí partneri spokojnejší.

 

Porno ako liek?

Tieto závery sa potvrdili aj potom, ako sa zohľadnili premenné ako vek, vzdelanie, národnosť, s*xuálna orientácia, počet s*xuálnych partnerov za život, stav vzťahu, dĺžka vzťahu, frekvencia masturbácie, frekvencia pohlavného styku a pod.

Porno by sa teda nemalo považovať za hlavného vinníka mužských s*xuálnych problémov, zároveň by sa však nemalo považovať za s*xuálny všeliek pre ženy, dodali vedci.

 

Sú muži pánmi alebo otrokmi pornopriemyslu?

Tieto zistenia sa dajú považovať za ironické, keďže porno je priemysel, v ktorom dominujú muži a je zamerané na publikum, v ktorom dominujú muži. Na konci dňa sú to však práve muži, ktorým s*xuálny život porno zhoršuje, a ženy, ktorým pomáha.