Tri otázky, ktoré nám pomôžu prebudiť našu sexualitu

Sexualita je dôležitou súčasťou našej osobnosti bez ohľadu na to, či sme vo vzťahu alebo sa pravidelne milujeme. Vedieť, že tu je, znamená byť k sebe úprimný a prijať sa: dovoliť si pociťovať vášeň a záujem, pochopiť svoje túžby a nehanbiť sa za svoje pocity. Čo môžete urobiť, aby ste tieto pocity získali späť?

„Keď je spojenie s touto časťou nášho ja prerušené, je to, akoby sme žili polovičato. Mnohí ľudia pritom potláčajú svoju s*xualitu a bránia sa svojej prirodzenej potrebe,“ hovorí klinická psychologička Lisa Firestoneová. – Ľudia majú negatívny postoj k svojmu telu a s*xu, tlačia sa do škatuľky a prestávajú byť sami sebou.

Prečo sa to deje? Takéto postoje získavame v detstve: niečo, čo si všimneme, pozorujeme, počujeme v rodine alebo v spoločnosti. Názory a predstavy iných ľudí o tom, čo je správne, sa postupne začleňujú do našej osobnej skúsenosti a my si ich zvnútorňujeme. Keď vyrastieme, absorbujeme rôzne dojmy a často si neuvedomujeme, aké sú silné. Ich dozvuky sa odrážajú v našich hlavách a ničia našu s*xualitu.

Náš vnútorný kritik o nás vyslovuje hanlivé poznámky, ako napr:

  • „Vyzeráš škaredo. Na tvoje nahé telo je odporný pohľad. Zahaľ sa!“
  • „Sex je neslušný. Prestaň naň myslieť.“
  • „Ak sa s ním vyspíš, bude si myslieť, že si k dispozícii.“
  • Aj kritik sa vie pretvarovať.

Utešujúc alebo varujúc, stále ukladá obmedzenia:

  • „Nedávaj najavo, že sa ti páči. V okamihu ťa odpálkuje!“
  • „Nerob prvý krok. Budeš vyzerať hlúpo!“
  • „Ak budete mať s*x, bude to trápne a zahanbujúce. Radšej to nerob…“

Možno máte aj iné nepríjemné myšlienky. Doktor Firestone však poznamenáva, že ak kohokoľvek požiadate, aby napísal, čo hovorí jeho vnútorný kritik o s*xe, takmer vždy sa ukáže nepríjemná pravda. Odhalia sa tvrdenia o vlastnom tele, rýpanie do partnera alebo potenciálnych partnerov, odmietavé postoje k s*xu alebo príťažlivosti. Zvyčajne tieto hlasy pochádzajú z minulosti. Aby ste sa mohli znovu spojiť so svojím s*xuálnym ja, musíte očistiť myseľ od nepotrebných šupín.

TRI OTÁZKY O SEXUALITE

Ako zistíte, čo pre vás s*xualita skutočne znamená a čo vám bráni ju vyjadriť? Položte si tri otázky, aby ste zistili, s akými presvedčeniami vyrástol váš vnútorný kritik, a aby ste oddelili vnucované postoje od skutočných pocitov a zdravého vzťahu k s*xu.

1. Ako ste sa naučili o s*xualite?
Kedy ste sa prvýkrát dozvedeli, že existuje s*x? Povedali vám o tom rodičia, alebo to bola tabuizovaná téma? Hovorilo sa s vami otvorene, alebo vám to bolo len naznačené? Čo ste sa naučili z rozhovorov a správania dospelých?

Čo ste počuli o s*xe v rodine, od priateľov a známych, v spoločnosti a napokon z televízie? Ako vás tieto skúsenosti, informácie a rady ovplyvnili?

2. Čo si o s*xe myslí váš vnútorný kritik?
Vypočujte si, čo si myslí váš „mentor intimity“. Vytýka vám vašu s*xuálnu príťažlivosť? Vyčíta vám váš vzhľad? Naznačuje, že vás nikto nemiluje, nechce a núti vás pochybovať o sebe? Nachádza chyby na ľuďoch, ktorí sa vám páčia? Vyvolávajú tieto dialógy vo vás nepríjemné pocity? Nútia vás stiahnuť sa, znervózňujú vás a privádzajú do rozpakov? Hovoria vám, že s*x je špinavý a zlý?

Napíšte všetky riadky v druhej osobe: namiesto „ja“ použite „ty“. To vám pomôže odvrátiť pozornosť od kritiky a nemýliť si ju s vlastným názorom. Možno sa vám podarí prísť na to, odkiaľ čo pochádza. Napríklad jedna žena napísala: „Mal by si sa hanbiť za svoju nezadržateľnú zmyselnosť. Nebuď otravná. Si príliš nadržaný a vulgárny. Nemôžeš niekomu ukázať, čo chceš.“

Ja sa za svoje pocity nehanbím. Je to tá najlepšia časť mňa.

Pri opätovnom čítaní poznámok si spomenula, ako ju matka nazývala „dotieravou“ a neustále ju učila, aby chlapcom neprejavovala náklonnosť! Okrem toho ani raz nevidela, že by sa jej rodičia objímali alebo bozkávali. A vtedy si uvedomila, že nemusí kopírovať matkine názory na s*x.

3. Čo si vy sami myslíte o s*xualite?
Vezmite si čistý list papiera a na každé „ty – potvrdenie“ odpovedzte „ja – potvrdenie“, ktoré bude realistické, nedopovedané a úprimné. Uvedená žena napísala: „Na mojej zmyselnosti nie je nič zlé. Nie som nadržaná ani vulgárna, moja s*xualita je normálna. Za svoje pocity sa nehanbím. Je to tá najlepšia časť mňa.“

Odolajte svojmu vnútornému kritikovi, stojte si za svojím a zachovajte si pokoj. Hovorte s ním ako s blízkym priateľom. Teraz sa opýtajte sami seba, ako vnímate s*x vy sami? Čo pre vás znamená „byť si vedomý svojej s*xuality“? Ako sa cítite, keď na to myslíte? Čo sa stane, keď si pripustíte, že je súčasťou vašej prirodzenosti? Ako ju môžete vyjadriť? Počúvajte svoj vlastný hlas a nechajte svojho vnútorného kritika mlčať.

Sexualita je jedinečná vlastnosť, mimoriadne dôležitá pre úprimnú intimitu. Žiaľ, nikto vám nepovie, kde ju nájsť. Len vy sami sa môžete prebudiť a prijať svoje pocity, a potom bude váš s*xuálny vzťah oveľa jasnejší. Ale čo je najdôležitejšie, obnovíte svoje vnútro a budete mať skutočný život.