Virtuálny sex: náhrada skutočného alebo príjemný bonus pre oboch?

Virtuálny s*x už dávno prestali považovať za zvrátenosť alebo záležitosť vzdialených milencov. Pre mnoho párov je to spôsob, ako priniesť rozmanitosť do intímneho vzťahu. Prečo je „virtuálny s*x“ dobrý a prečo by ste sa mu nemali vzdať?

Téma s*xu nás nikdy neprestane zaujímať. Chceme sa s ním nielen zaoberať: zaujíma nás, ako je „usporiadaný“, čo ovplyvňuje jeho kvalitu a aké trendy existujú v oblasti intimity.

V našom dosahu je množstvo informačných zdrojov: články na internete, knihy, videá a lekcie. Ak máte záujem zistiť viac a rozšíriť svoj s*xuálny repertoár, máte dostatok možností.

Jedným z populárnych spôsobov na oživenie intimity sú virtuálne s*xuálne aktivity alebo „virtuálny s*x“ (skrátene „vírt“). Je to forma komunikácie, pri ktorej sa ľudia v virtuálnom priestore vymieňajú hravými správami, fotografiemi, videami a zvukovými súbormi, aby si navzájom poskytli s*xuálne potešenie.

PREČO SA LUDIA VYHÝBAJÚ VIRTUÁLNEMU SEXU?

Niekedy jeden partner navrhne vyskúšať niečo nové, ale druhý sa hanbí a bojí sa. Samozrejme, všetky formy s*xu sa môžu praktizovať len s obojstranným súhlasom. Avšak dôvodom odmietnutia nemusí byť len neochota zapojiť sa do virtuálneho s*xu. Príčinou môže byť s*xuálna kompatibilita dvoch ľudí, alebo emocionálna blízkosť.

Často sa stáva, že manželia prichádzajú k špecialistovi so s*xuálnymi požiadavkami a práca začína zlepšením ich emocionálneho vzájomného pôsobenia. Až potom môže nasledovať diskusia o fyzickej blízkosti.

Prečo sa niektorí ľudia v páre môžu báť virtuálneho s*xu? Je to pre nedostatok dôvery. Ľudia sa obávajú, že ich súčasný partner môže zajtra zverejniť ich korešpondenciu alebo intímne video na internete alebo to môže zdieľať so svojimi priateľmi (čo sa niekedy skutočne stáva). Priznať sa partnerovi, že mu nedôverujete, je dosť ťažké. Preto je pre človeka jednoduchšie povedať, že mu (alebo jej) sa na diaľku s*xuálne aktivity nepáčia, alebo že je to nezmysel, surrogát.

No a niekto nechce viesť hravú korešpondenciu, pretože na diaľku si od partnera oddychuje. Chce byť sám so sebou, nie v virtuálnej, ale predsa len intímnej blízkosti.

ČO JE NA SEXE CEZ PÍSMENÁ TAK DOBRÉ?

Samozrejme, virtuálny s*x je možné praktizovať len s osobou, ktorej plne dôverujete. A toto dôverovanie by malo byť založené nie na „verím, lebo som zamilovaný/á“, ale na už existujúcich dôkazoch slušnosti danej osoby.

Ak je problém s dôverou vyriešený, potom by ste sa mali zamyslieť nad tým, aké predsudky bránia vyskúšaniu tohto druhu s*xu. Treba povedať, že virtuálny s*x má skutočne veľa výhod.

Virtuálny s*x…

  • Nepostrániteľný spôsob udržania blízkosti pre páry, ktoré sú nútené byť od seba dlhú dobu vzdialené.
  • Pomáha rozviazať ruky – pre zúfalo stiesneného človeka je často ľahšie napísať niečo hravé, ako to povedať nahlas. A viesť s*xuálny rozhovor cez telefón je jednoduchšie ako osobne.
  • Prispieva k posilneniu rodiny, udržiava partnerov v zovretí, aby sa neuchytili v závislosti od pornografie (ktorá sa častejšie vyskytuje u mužov) a aby sa neodchyľovali od vernosti.
  • Pomáha obnoviť vzťahy. Klienti nám hovoria, že sa ich vzájomné vzťahy výrazne zlepšili, keď dostali domácu úlohu na každodennú komunikáciu pomocou s*xuálnych správ.
  • Fyziologicky bezpečné. Počas neho nie je možné otehotnieť alebo chytiť pohlavné ochorenie a dá sa s ním zaoberať aj počas menštruácie.

AKO DOSIAHNUŤ SÚHLAS

Stáva sa, že jeden partner prospeje zavedeniu s*xuálnych noviniek, vrátane používania „virtuálov“, zatiaľ čo druhý je kategoricky proti akýmkoľvek novinkám a najmä s*xu na diaľku. Čo v takom prípade robiť?

  1. Na začiatok by mali partneri čo najpresnejšie vysvetliť svoje argumenty. Je dôležité, aby každý pochopil, prečo partner chce alebo naopak nechce niečo robiť. V rodinnom systéme sa to stáva: problémy v jednej oblasti vzťahov často hovoria o ťažkostiach v inej oblasti. Ako sme už spomínali, príčinou môže byť nedostatok dôvery v partnera alebo nejaké skryté napätie z dôvodu rodinného krízy, niekedy aj finančné otázky. A možno neistota jedného z partnerov.
  2. Potom by ste mali preskúmať, ako veľmi sú tieto nesúhlasné názory odstrániteľné.
  3. Rodinný psychológ a s*xuológ vždy pomôžu páru nájsť optimálne spôsoby riešenia s*xuálnych nesúhlasov a zlepšiť kvalitu intímneho života.

TERMINOLÓGIA

„Sexting“ (s*x a texting – korešpondencia) – tento termín sa používa od roku 2005 pre odosielanie s*xuálne zameraných správ, intímnych fotografií a videí.

„Dickpic“ (Dick – slangový názov pre penis, picture – obrázok) – samostatný názov pre mediálne súbory s obrázkami mužského pohlavného orgánu na internete.

„Pornovendeta“ (angl. revenge porn) – zverejňovanie s*xuálne zameraných správ a mediálnych súborov bez súhlasu osoby zobrazenej na týchto materiáloch s úmyslom pomstiť sa. V niektorých krajinách sa už oficiálne považuje za trestný čin.