Všetky veky ženskej sexuality

Ako sa mení ženská s*xualita počas celého života? Psychoanalytik a s*xuológ shrnuli svoje dvadsaťročné skúsenosti, aby opísali zákony vývoja ženskej s*xuality.

Sexualita sa vyvíja spolu so životom. Akékoľvek otázky a ťažkosti môžu byť impulzom pre vnútorný rast, pretože pre plnohodnotnú a šťastnú s*xualitu neexistujú vekové hranice.

16-25 ROKOV: ROMANTIZMUS

Toto je čas, kedy sa začína objavovať s*xuálna identita. Mladá žena skôr snaží zistiť, akú úlohu bude táto oblasť zohrávať v jej živote, ako definitívne zvoliť nejakú stabilnú formu s*xuálneho prejavenia. V každom stretnutí sa snaží lepšie spoznať silu svojich emócií a pocitov a odhaliť svoj s*xuálny potenciál.

Tento obdobie života mladých žien prebieha pod silným vplyvom skúseností z detstva a puberty, preto v psychike stále fungujú predchádzajúce obranné mechanizmy a v partnerských vzťahoch hľadajú pocit ochrany rovnako ako dobrodružstva.

Jednou z dôležitých vlastností tohto veku je romantika, akoukoľvek formou sa prejavuje – od nádhernej „turgenjevskej dívky“ po drzú dobyvateľku. Toto je kľúčová kombinácia pre psychológiu tohto obdobia: na jednej strane túžba spoznať a odhaliť svoje možnosti a na druhej strane nekonečné očakávanie krásneho prince, túžba po spoľahlivom a milujúcom mužovi, ktorý dokáže prebudiť jej s*xualitu.

Na temnej strane: hnev, potlačenie, protest

Sexuálna skúsenosť niekedy sprevádza úzkostlivé pocity, pocit, že sa žena dostáva pod nejaké „sily“, ktoré je ťažké kontrolovať. V 16-25 rokoch sa cíti neobratná, nesmelá a odvážna zároveň.

To môže v nej vyvolať nejakú túžbu po proteste – proti výchovným metódam, ženskému obrazu, ktorý jej preniesla jej matka; proti súčasnej spoločnosti, kde sa považuje s*x za „ľahký a jednoduchý“; napokon, proti sebe samej a svojej neschopnosti prekonať vnútorné rozpory.

Na svetlej strane: túžba priťahovať, rast sebaúcty, schopnosť čakať

Je to obdobie objavov – schopnosti okúzľovať a osobitného spôsobu sebapotvrdenia, vďaka ktorým sa jej sebavedomie harmonicky zvyšuje. Práve to jej pomáha prijať potrebu čakania, nevyhnutného sprievodcu tohto veku.

Vek 25 – 38 rokov: Tvorivosť

V tomto období sa stabilizujú prirodzené emócie u ženy: už lepšie pozná svoje telo a vie, čo treba urobiť, aby s ním bolo v súlade. Známe sú jej silné pocity a preto sa jej stále jasnejšie ukazuje túžba vniesť do s*xuality kreatívnu nótu: otvoriť sa sebe a partnerovi, prenechať sa svojim pocitom a vášni…

Po 35 rokoch môže pocit tikajúcich „biologických hodín“ buď zredukovať s*xualitu na účel rozmnožovania a úlohu partnera len na rolu producenta, alebo ju môže naplniť radosťou z toho, že sa dvaja zdieľajú túžbu po dieťati. Ak predošlé obdobie prebehlo bez závažných duševných traum a neúspechov v vzťahoch, žena sa otvorene a plne teší slobode – byť sama sebou a nasledovať svoje túžby.

Na temnej strane: nespokojnosť a netrpezlivosť

Keď očakávania nesplnia, pocit nespokojnosti môže dať chuť k s*xualite horkú príchuť. Naopak, ak sú stretnutia s partnermi harmónické a plodné, žena sa naozaj otvorí. Avšak, keď jej s*xuálny život nenachádza správny a presný smer, pocit frustrácie naplní celý jej senzorický svet, ktorý sa farbí odtieňmi podráždenia a netrpezlivosti.

Na svetlej strane: odvaha a rozhodnosť

Jednou z výhod tohto obdobia života ženy je, že je pripravená riskovať a experimentovať! V 30. rokoch stačí len zhromaždiť celú svoju vnútornú silu, usmerniť ju k cieľu a nezmietať sa z kurzu. Rozhodnosť jej umožňuje konať a požadovať to, čomu túži. Je to osobitý spôsob podrobovania skutočnosti tomu, čo je pre ženu nevyhnutné pre viac alebo menej radostný a pokojný život.

38-47 ROKOV: CITLIVOSŤ

Hranica 40 rokov sa stáva akýmsi momentom pravdy, kedy je potrebné jasne určiť, v akých vzťahoch sa žena nachádza so sebou, svojim telom a túžbou. Starostlivosť o materstvo ustupuje, opäť otvárajúc cestu túžbe, potešeniu – alebo novým obavám. Úplne prirodzene sa s*xualita začína formovať okolo pocitov a obrazu ženskosti. Charakteristickou osobitosťou (ak nie povedať úlohou) tohto obdobia je potreba prehodnotiť a prehodnotiť vlastnú identitu práve ako ženy.

V tomto období sa mnohým už podarí vytvoriť harmónne vzťahy so svojím telom a nezávisieť od tých vzorcov a modelov, ktoré sú ženám vnucované zvonku. Vnútorné pokoje sa rodia, vyžaruje silu a harmónickú sebadôveru. Mnohé štúdie o ženskej s*xualite potvrdzujú, že mnohé ženy zažívajú orgazmus prvýkrát práve v tomto veku.

V okamihu blízkosti sa žena najprv počúva sama seba a svoje pocity, ale prijíma aj ich silu a plnosť, neusiluje sa skrývať svoje zážitky, ani ich popierať, ani pred nimi utiecť, pretože práve v tomto životnom období dosahujú svoje najvyššie vyjadrenie.

Psychika ženy jej poskytuje pomocou prirodzeného mechanizmu, ktorý umožňuje uvoľniť kontrolu, „pustiť“ situáciu a zostať v súzvuku so sebou samou. Otvorením v sebe tejto schopnosti a pocitom celej radosti z tohto objavu získava žena sebadôveru, ktorá jej umožňuje tvrdiť svoju túžbu a ľahko prežívať svoju s*xualitu.

Na tmavej strane: podráždenie, smútok, pokles túžby

V tejto oblasti sa môžu prejaviť prvotné príznaky menopauzy. Symbolicky to sú signály nadchádzajúceho veku – útoky podráždenia alebo úzkosti, suchosť pošvy, zníženie libida, poruchy menštruačného cyklu… Môžu komplikovať s*xuálny život, vyvolávajú pocit horkosti, nostalgie, depresie. Niektoré ženy ľutujú, že „zmeškali to hlavné“, nestihli zažiť potešenie a teraz už je neskoro. Je možný istý pokles túžby.

Na svetlej strane: radosť, duchovné objavy, inšpirácia

Tieto roky môžu naopak priniesť veľké objavy. Ženy už nechcú vnímať potešenie ako druh melodramatu. Snažia sa o potešenie, ktoré sa podobá „óde na radosť“: plné ľahkosti, odvahy a rebelstva. Chcú vyskúšať nové veci a robia to bez pocitu viny.

Tiež sa u nich často objavuje potreba spojiť s*xualitu s duchovnými hodnotami. Ženy často uvažujú o spojení medzi láskou, s*xom a tým, čo by sme nazvali životnou energiou – vzhľadom na nedostatok presnejšieho slova. Chcú nielen nasledovať s*xuálny impulz (ako to je charakteristické pre mužov), ale skúmať emocionálnu podstatu potešenia. A keď sa im to podarí, cítia neuveriteľný nával inšpirácie – apoteózu života!

47-50 ROKOV: HĽADANIE VÝZNAMOV

Kľúčové štyri roky – tie, ktoré umožnia žene určiť vstup do svojich päťdesiatok. Otázky, ktoré sa tu vynárajú, musia byť vyriešené. Čas nečaká, a preto je potrebné jasne a sebavedome určiť svoj vzťah k potešeniu. „Spätný odpočet“ môže poskytnúť impulz na nadchádzajúce roky. Núti sa obrátiť sa na seba, analyzovať, hlboko a úprimne, vlastnú minulosť.

Tri dôležité etapy, ktorými prechádza žena, zhrnutie:

  1. Túžba znovu prežiť emócie osoby, ktorou bola v minulosti: vziať svoju prejdenú cestu ako oporný bod, aby sa mohla odrazit a pokračovať vpred, prijímať svoju súčasnosť… a budúcnosť.
  2. Otázky týkajúce sa vlastného páru: tí, ktorí vynaložili svoje sily na rodinný život, očakávali (a nie vždy dostali) od neho radosť a uspokojenie. Teraz im stojí pred očami úloha posilňovať existujúce vzťahy alebo ich prehodnotiť. Nie nutne s cieľom dospieť k rozchodu, ale skôr s cieľom im dať nový, živý význam.
  3. Obrátenie sa k hľadaniu vlastnej ženskosti a jej vzťahu k s*xualite. Je to hlboko vnútorná cesta sebapoznania, ktorá sa veľa podobá na jej predchádzajúce intelektuálne a duchovné hľadania: musí jasne uvedomiť svoje príslušenstvo k svetu žien.

Na temnej strane: striedanie zúfalstva a extázy

V tomto období, medzi 47 a 50 rokmi, sa môže vlnami prejavovať strach z starnutia. Niektoré ženy začínajú považovať svoje telo za nepríťažlivé, strácajú s*xuálne túžby. Sexualita sa veľmi symbolicky mení na rozšírenie sociálnych väzieb – ženy sa stávajú veľmi aktívnymi, vstupujú do združení, rozvíjajú svoje tvorivé schopnosti.

Na svetlej strane: vzostup s*xuality

Prežitie nostalgie za minulosťou môže žena pocítiť neskutočnú túžbu po živote a uspokojení. Táto explózia citov jej partnera ohromí a prinúti ho túžiť po nej s novou silou. Je to okamih milosti, ktorý sľubuje dvom šťastné hodiny v budúcnosti…

50-55 rokov: Zmeny

Ak by sme mali charakterizovať s*xualitu v tomto období jedným slovom, najpresnejšie by to bolo „znova“. Avšak preto, aby sme mohli plne prežiť a cítiť túto oživujúcu „znova“, je potrebné zohľadniť niektoré rysy tohto špeciálneho veku. Ak sa prvé príznaky menopauzy často objavia okolo 45 rokov, potom po 50. roku veku nastáva pre ženu v psychologickom a fyziologickom zmysle skutočná búrka! Mení sa telo, klesá libido, menštruácia sa zastavuje, prílivy sa sprevádzajú úzkosťou a sklamanie sa strieda podráždením. Mnoho žien si myslí, že to všetko znamená koniec ich túžby. Avšak mnoho žien, a takých je dnes stále viac, už vie, že s príchodom menopauzy sa s*xualita nekončí. Dochádza k akémusi vnútornému boju medzi hormonálnymi zmenami, ktoré akoby dusia túžbu, a zmyselnosťou, ktorá sa naopak snaží o radosť, ľahkosť a otvorenosť. Ženy, ktoré sa stavajú proti premenám času v boji za svoju túžbu, vždy víťazia: viede ich a inšpiruje silná žiadosť po živote. Práve tá im dáva právo na radostné predvídanie budúcnosti.

A aj keď menopauza vždy prináša strach z agingu, v súčasnosti prežívajú celé spektrum erotických zážitkov, ktoré sa stávajú ešte výraznejšími vďaka tomu, že už nemajú nič dokazovať – ani sebe, ani partnerovi, nikomu. Bez ohľadu na to, aké bolo minulé obdobie, ich zaujíma s*xuálne experimentovanie: znova objavujú svoje predchádzajúce pocity a skúmajú nové oblasti svojej s*xuality.

Súcitia so svojim telom a svojimi možnosťami nie je preto, aby „prekročili samých seba“, ale aby lepšie poznali hĺbku a silu svojho potešenia. Neusilujú sa o to, aby vyzerali mlado a neveria, že ich telo je to isté ako v 20 rokoch. Najviac túžia po pocitoch a pocitoch, ktoré ich dokážu zatriasť. A vedia, že ich môžu prežiť vďaka svojmu vlastnému telu!

Na temnej strane: strach, samota, depresia

Niektorí ľudia môžu túžiť po zmyselných potešeniach, zatiaľ čo zároveň považujú svoje telo za neschopné toho dosiahnuť. Ovládne ich horkosť, za ktorou nasledujú pocity strachu a samoty. Tieto pocity sa môžu usadiť v ich duši a spôsobiť depresiu, niekedy hlbokú. Tá potom potláča túžbu a vrátiť sa z tohto stavu, získať späť chuť na telesné potešenia, je možné len prostredníctvom vážnej vnútornej práce.

Odkiaľ pochádza tento strach a samota? Z neschopnosti prijať samého seba takého, aký je; z neschopnosti zažívať potešenie inak, než sám/sama…

Na svetlej strane: duševná jasnosť, plnosť života, uvoľnenosť.

Ak sa predchádzajúce obdobie podarilo žene úspešne prejsť, tieto roky budú naplnené pocitmi duševnej jasnosti, plnosti života a slobody. Prvá z nich poskytuje absolútne fyzické pocit vlastnej celistvosti – a to je tá základňa, na ktorej sa buduje všetko ostatné.

Keď žena jednoducho a prirodzene prijíma svoje telo, telo jej odpovedá pocitmi … jednoduchými, prirodzenými a veľmi silnými! Takisto prirodzene a slobodne prichádza s*xuálny rozkvit. Ale len v prípade, ak žena prijala rozlúčku s mladosťou a naučila sa pokojnejšie pristupovať k prítomnosti. Potom môže prežiť prebudenie, cítiť sebavedomie a plnosť životných síl.

55+: PLNENIE

Je absurdné tvrdiť, že v 65 rokoch telo neprináša žene žiadne problémy. Ale túžba ostáva pre ňu živou výživou a ak má možnosť vyjadriť sa, môže priniesť neočakávané darčeky – postmenopauzálny orgazmus. Sexuálna energia v týchto momentoch je sústredená na potešenie. Sexualita už nie je cieľom vzťahu a ani plošinou pre zložité psychologické hry so sebou alebo s partnerom. Ak sa žene podarilo v tomto období vykonať potrebnú vnútornú prácu, je pripravená znova sa otvoriť sebe a svojej s*xualite. Užívanie nie je len uvoľnením, ale potrebou cez svoje pocity spojiť sa s sebou.

Na temnej strane: depresia, samota, ľahostajnosť

Ak život zanechal na srdci a tele nezhojené rany, temné plátno depresie môže obaliť ženu. Sexualita sa odloží do archívu a myšlienka, že ešte môže nastať svitanie, sa zdá absurdná. Tento špeciálny druh depresie oblieha telo, núti vidieť iba jeho straty. Výsledkom je ľahostajnosť, odstavenie od života, nečinnosť, absencia emócií…

Na svetlej strane: duchovnosť, sloboda, radosť zo života, rovnováha

Starať sa o svoje telo, byť otvorená svojej s*xualite, dovoliť si túto radosť – žiť… To všetko môže dať žene neuveriteľnú istotu v živote, kde vždy existuje túžba. Vďaka nej sa snaží lepšie pochopiť, kto je a aké je jej miesto vo svete.

V nej sa rodí múdrosť, akoby zapísaná do jej tela, – múdrosť, ktorá nie je cudzia hedonizmu. S pocitom veľkej slobody môže žena staršia ako 60 rokov potvrdiť seba v potešení a v vlastnom telesnom zhmotnení.