Výskum ukázal, akú sexuálnu prax preferujú stabilné páry

S rozvojom sociálnych noriem sa rôzne s*xuálne praktiky v západných kultúrach stávajú viac prijateľnými. Medzi nimi patrí aj s*x v trojici, ktorý predpokladá intímne vzťahy medzi tromi ľuďmi súčasne a zahŕňa účastníkov viacerých pohlaví.

Trestne vplyvy na s*x v trojici sú v západných kultúrach čoraz viac akceptovateľné, čo naznačuje, že s*x v trojici sa stáva čoraz populárnejším. Nová americká štúdia predpokladá, že takáto prax sa obvykle prejavuje pozitívne u jej účastníkov.

Ashley E. Thompson a jej tím zaznamenali, že o výsledkoch s*xu v trojici sa veľa nevie. Účastníci sú všeobecne spokojní s touto skúsenosťou alebo majú pochybnosti?

„Moja výskumná práca sa zameriava na štúdium všetkého, čo sa týka monogamie, najmä jej diskusií, porušovaní a alternatív,“ vysvetlila Thompson, docentka na Univerzite v Minnesote a riaditeľka Laboratória výskumu s*xuality a vzťahov.

Zaujímavé je, že skôr vykonané štúdie ukazujú, že páry sa zapájajú do s*xu v trojici s cieľom udržať svoje monogamné vzťahy a posilňovať ich.

„Moja predchádzajúca práca na túto tému ukázala, že s*x v trojici môže byť ideálnym spôsobom, ako ľudia skúmať svoju s*xuálnu identitu a alternatívou k tradičnej monogamii v prostredí s nižšou stigmatizáciou (v porovnaní s inými nemonogamnými formami správania na vzájomnom súhlase, ako sú swingers praktiky). Preto ma zaujíma skúmanie ďalších výhod súvisiacich s s*xom v trojici.“

ČO UKÁZALO VÝSKUM

Výber účastníkov tvorilo 276 dospelých heteros*xuálov – 217 mužov a 59 žien, ktorí uviedli, že mali aspoň jeden skúsenosť so s*xom v trojici. Z nich približne 30% bolo ženatých, približne 24% bolo slobodných, 15% bolo v monogamných vzťahoch a 18% bolo v otvorených alebo polyamorných vzťahoch.

Pozitívna skúsenosť

Výsledky ukázali, že respondenti všeobecne mali pozitívnu skúsenosť so s*xom v trojici. Okrem toho väčšina účastníkov uviedla, že by chcela túto skúsenosť zopakovať a 87,7% uviedlo, že dosiahli orgazmus.

Muži vs ženy

Muži uviedli väčšiu túžbu zopakovať skúsenosť ako ženy. Taktiež častejšie dosahovali orgazmus počas s*xu v trojici.

Stáli a príležitostní partneri

Ľudia, ktorí sa zaoberali s*xom v trojici so svojím romantickým partnerom, tiež uviedli väčšiu túžbu zopakovať skúsenosť. Autori výskumu na to ponúkajú niekoľko vysvetlení.

  • Sexuálna aktivita v páre zvyčajne predpokladá vyššiu úroveň pohodlia a dôvery. Preto s*x v trojici, kde jeden z účastníkov je stály partner, vyvoláva menej obáv o porušenie sociálnych normál.
  • Takýto zážitok tiež s menšou pravdepodobnosťou spôsobí stres a pocit viny.
  • Okrem toho môže s*x v trojici fungovať ako spôsob na zbližovanie a získavanie ostrých pocitov v vzťahoch.

„Všeobecne výsledky výskumu ukazujú, že ľudia majú zväčša pozitívne dojmy zo s*xu v trojici,“ hovorí Thompson. „Preto by to mohlo byť príležitosťou na skúmanie ne-monogamie a rovnakopolného s*xuálneho správania.“

OBLASŤ BUDÚCICH VÝSKUMOV
Vedeckí pracovníci však poznamenávajú, že k výskumu sa pravdepodobne pripojili viac účastníci s pozitívnym skúsenostiam so s*xom v trojici. To znamená, že výsledky by mohli byť prehnané. Okrem toho vzorka pozostávala z cisgenderových, heteros*xuálnych dospelých osôb, takže pre budúce výskumy budú potrební účastníci s inými formami s*xuality a genderovej identity.