Zachráňte oheň svojich pocitov

Nie, nie sme odsúdení na to, aby sme bezmocne sledovali, ako naša vzájomná príťažlivosť v priebehu dní vyprcháva! Existuje niekoľko spôsobov, ako udržať plameň túžby nažive a postarať sa o svoj pár.

Stojí za to zopakovať, že neexistujú univerzálne riešenia alebo hotové recepty na šťastný s*xuálny život? Naša túžba je záhadná a premenlivá, nie je v nej nič (alebo takmer nič) trvalé. Jediné, čo zo skúsenosti vieme s istotou, je, že pochádza z našich pocitov, v osobitnej atmosfére milosti. Možno ju prirovnať k divokému kvetu, ktorý rýchlo zvädne, ak ho dáte do kvetináča a budete sa oň starať len s malou námahou. Naša s*xuálna túžba sa pre nás môže stať nevyčerpateľným zdrojom energie za predpokladu, že sa nám ju podarí neotráviť alebo nepotlačiť jej spontánne výbuchy, v ktorých spočíva jej sila i slabosť. Mali by sme akceptovať, že túžba bude žiť podľa svojich vlastných zákonov, podľa svojho vlastného rytmu. Môže byť premožiteľná, prudká ako výbuch sopky, alebo môže byť nesmelá, nejasná, prchavá. Mnohí sa domnievajú, že udržať si ju je vecou s*xuálnej techniky. A zabúdajú, že alchýmiu túžby vytvárame len my dvaja, že nikdy nejde o opakovanie, ale vždy je v nej tvorivosť. Na týchto stránkach nenájdete opisy „bezpečných techník“. Len námety na zamyslenie a niekoľko nápadov – aby oheň túžby, ten, ktorý robí náš vzťah vášnivým, nezhasol.

Nájdite si čas pre seba

Únava, materiálne problémy a stres sú najčastejšími prekážkami intimity. Často sú však tiež len zámienkou pre istú lenivosť vo vzťahu. Nie je tajomstvom, že túžba sa objavuje častejšie, keď nerobíme nič náročné. A práve nedostatok času zvyčajne uvádzame, keď nechceme intimitu. Najlepšie ju nájdu milenci, pre ktorých sú stretnutia životnou nevyhnutnosťou. „Večer v týždni, jeden víkend v mesiaci, týždeň dovolenky osamote jeden s druhým – takéto stretnutia pomáhajú udržať ich intimitu od rutiny – hovorí s*xuológ Jevgenij Kaščenko. – Spoločne strávený čas mimo rodiny, rozprávanie si niečoho iného ako obvyklé príbehy o uplynulom dni a plány na zajtrajšok, zmena prostredia – takýto rituál si môže zaviesť každý pár. Nejde o vopred naplánované „milostné rande“, ale len o stretnutie v súkromí, keď nikto a nič neruší pocit intimity tých dvoch. Nájdite si čas na to, aby ste boli jeden s druhým, stanovte si pravidlo: rozprávajte sa o všetkom okrem každodenného života a práce.

Diskutujte o nezhodách

Nič neublíži túžbe viac ako pretrvávajúca nevraživosť, nepriateľstvo a obviňovanie. Najmä tie, o ktorých mlčíme a snažíme sa ich pred partnerom skryť. Potláčanie alebo popieranie sú pre s*xuálnu túžbu skutočnými časovanými bombami. Často sa s tým stretávajú s*xuológovia a rodinní terapeuti, ktorých čakárne sú plné tých, ktorí nedokázali alebo sa neodvážili vyjadriť svoju nevôľu či hnev slovami. Preto je lepšie nevytvárať odpor, nevytvárať napätie, ale diskutovať o nezhodách hneď, ako sa objavia.

Prejavte vďačnosť

Riešenie konfliktov je veľmi dôležité, ale rovnako dôležité je povedať druhej osobe to dobré, čo si o nej myslíme. Príliš často zabúdame, že samotná ich prítomnosť nie je povinnosťou, ale darom. A tak povedať, ako veľmi si vážime ich podporu alebo obdivujeme to, čo robia, je nielen dôkazom lásky, ale aj túžby. Nájsť u druhého nejaký zvláštny talent alebo mu povedať o našej vďačnosti znamená pridať niečo nové do tajomnej alchýmie túžby. Každodenný život nám zahmlieva pohľad, čím sa obraz nášho partnera stáva známym a rozmazaným. Kompliment je spôsob, ako druhému pripomenúť, že sme si ho vybrali viac ako všetkých ostatných. Nie je nič vzrušujúcejšie, dojemnejšie, vzbudzujúce túžbu ako pocit jedinečnosti v očiach partnera. A nie je nič lepšie ako to, čo podporuje intimitu.

Nechajte toho druhého dýchať

Každý pár má vonkajšie spojenie s vonkajším svetom, ako aj vnútorný priestor vzťahu. „Aby ste sa v osobnom priestore nedusili, musíte investovať svoje schopnosti, vitalitu a zvedavosť do vzťahu mimo páru – hovorí rodinná psychoterapeutka Inna Hamitová. – Pretože nič vás neunaví a nenudí viac ako pobyt v uzavretom priestore emócií“. Schopnosť nájsť radosť mimo vzťahu s partnerom dodáva spoločnému životu novú energiu a nové farby. A tiež vnáša do obrazu každého partnera nádych tajomstva, záhadnosti a dokonca aj istej neistoty, vlastnosti, ktoré prebúdzajú túžbu dobývať a môžu sa stať pre oboch skutočným afrodiziakom.

Hľadajte nové zdroje potešenia

Erotiku nemožno obmedziť len na telesný kontakt – na tom sa zhodujú všetci naši odborníci. Okrem zmyslových pôžitkov máme k dispozícii aj intelektuálne pôžitky. A rozvoj zmyselnosti presahuje s*xuálne uspokojenie. Vychutnávanie hudby, obdivovanie scenérie, dobré spoločné jedlo, smiech – tieto zmyslové pôžitky zintenzívňujú intimitu. Pocit pohody, ktorý v takýchto chvíľach vzniká, posilňuje harmóniu páru a pôsobí ako stimulant, rozširujúci svoj vplyv na všetko, vrátane milostnej intimity. Túžba, rovnako ako láska, sa živí krásou, zábavou a oslobodením od nátlaku.

Naučte sa zvedavosti

Je to skutočný šiesty zmysel, ktorý treba zdokonaľovať. A prvým krokom v tomto smere je zbaviť sa infantilných postojov vo vzťahu, kde sa od nášho partnera očakáva, že nám prinesie rozkoš „na podnose“. To sa nestane, pretože túžba žije len vtedy, keď na nej pracujeme. „Spýtajte sa sami seba: Čo ma vzrušuje? – Eugen Kaščenko radí. – Aké pohladenia, fantázie, scény ma vzrušujú? Bez takéhoto sebapoznávania, s ktorým nám môžu pomôcť knihy alebo filmy, nám príťažlivosť zostane nedostupná.“ Stať sa aktívnym v hľadaní rozkoše znamená považovať svoju túžbu za prostriedok, a nie za cieľ. A presne taká v skutočnosti je.

Buďte viac erotickí

Nič nezabíja túžbu tak ako obyčajná nahota (odhalená bez vedomej túžby), bratské bozky alebo polohy bez akéhokoľvek pôvabu, v ktorých má pohodlnosť prednosť pred túžbou upútať druhého. Mužov podľa s*xuológov vzrušuje to, čo vidia, zatiaľ čo ženy sú citlivejšie na erotické obrazy vytvorené hlasmi a slovami. Ako sa vyhnúť nepozornosti voči svojmu vzhľadu a nedbalosti, ktoré sa takmer nevyhnutne objavujú u partnerov so skúsenosťami? „Často stačí položiť si otázku: správali by sme sa takto s mužom alebo ženou, ktorých sme práve spoznali? – hovorí Inna Chamitová. – Nejde o to, aby sme sa správali ako na javisku alebo potláčali spontánnosť. Táto otázka pomáha vrátiť vedomý postoj k sebe samému a k druhému človeku v každodenných zvykoch“. Voľba slov, venovanie pozornosti gestám a vzhľadu je aj o starostlivosti o váš milostný vzťah.

Naučte sa hrať

Bez atmosféry hry je túžba odsúdená na pomalé vyhasínanie. Hra nie je len jednou zo súčastí s*xuality, ale tou najdôležitejšou. Túžba je impulz, voľný let, a preto odchádza, keď sa ju snažíme vybudovať do rutiny. Čím menej plánujeme, tým ľahšie vzniká. Psychoanalýza nás učí, že túžba sa živí nedostatkom, nedostatkom. Keď sa nasýti, zaspí. Aby ste ju teda udržali v bdelom stave, musíte sa s ňou hrať na jej území. Hrať sa s rytmom a frekvenciou, s polohami, pohladeniami a fantáziami, bez toho, aby sme podľahli pokušeniu veriť, že sme konečne našli „správny vzorec“. Hrať sa s túžbou znamená sľúbiť mu uspokojenie a potom sa vytratiť. Možnosti môžu siahať od erotických narážok a dráždenia, zámerného zdržania sa s*xu, keď je príliš predvídateľný, zmeny v obvyklom rozdelení rolí, odvážnych krokov, na ktoré sme sa doteraz neodvážili a vďaka ktorým sa cítime nepredvídateľnejší a živší.