Závislosť od sexu na internete: aké sú riziká pre ženy?

Zvykli sme si pripisovať záujem o pornografiu vrátane virtuálnej pornografie výlučne mužom. Najnovšie výskumy však naznačujú, že na takýchto stránkach sa stávajú závislými aj ženy. Je to nebezpečné?

LÁSKA OČAMI A UŠAMI

„Virtuálny s*x, pri ktorom vzrušenie pramení z kontemplácie erotických obrazov v kombinácii s interaktívnou komunikáciou, ešte stále nie je úplne pochopený,“ hovorí Susan Kraus Witborn, profesorka psychológie na Massachusettskej univerzite. – Preto je stále málo štúdií zameraných na ženy závislé od týchto foriem online aktivít.

Výskum v tejto oblasti sa ešte len začína, ale už teraz môžeme povedať, že ženy sa menej často ako muži zapájajú do akejkoľvek formy s*xuálnej aktivity online. Ak sa však predsa len stanú závislými, na rozdiel od mužov sa viac zaujímajú o chatovacie miestnosti ako o pornografické obrázky a videá.

To sa dá do veľkej miery vysvetliť tým, že u väčšiny mužov sa vizuálne obrazy stávajú dôležitým stimulom, zatiaľ čo ženy sa viac orientujú na konverzáciu a písanie textových správ.

„Žena, ktorá svojho partnera ani nevidí, ale vedie s ním zmyselnú, erotizovanú korešpondenciu, často pociťuje silnú príťažlivosť a jej predstavivosť si spresňuje to, čo si chce predstaviť,“ hovorí psychoanalytička Tatiana Mizinová.

VIRTUÁLNY SEX AKO ÚZEMIE ŽIEN

Tím psychológov pod vedením Christiana Laera z Univerzity Duisburg-Essen v Nemecku skúmal povahu tejto závislosti u žien*.

Vychádzali zo základnej teórie známej ako hypotéza uspokojenia, ktorá predpokladá, že ľudia sa stávajú závislými od cybers*xu, pretože sa prostredníctvom neho okamžite uspokojuje ich s*xuálna túžba. Na rozdiel od tých, u ktorých sa takáto závislosť nevyvinula, pociťujú vzrušenie zo s*xuálnej zábavy, ktorú im internet ponúka.

Štúdie sa zúčastnilo 102 žien vo veku od 18 do 29 rokov. Boli rozdelené do troch skupín podľa typu online aktivít: tie, ktoré sa viac zaujímali o vizuálne obrazy – obrázky a filmy na internete, tie, ktoré uprednostňovali interaktívne formy internetovej komunikácie – napríklad s*xuálne chaty – alebo tie, ktoré v bežnom živote zdroje s obsahom pre dospelých vôbec nenavštevovali. Test ukázal, že čím boli účastníci starší, tým viac ich tento druh virtuálneho obsahu priťahoval.

Test sa dotkol niekoľkých ďalších oblastí: intenzita túžby a strata kontroly nad časom počas online pobytu; možné psychologické a sociálne problémy, ktorým účastníci čelia. Ženy boli hodnotené aj podľa počtu s*xuálnych partnerov, ktorých mali za posledných šesť mesiacov aj za týždeň.

Pred experimentom a po ňom, v ktorom boli účastníčkam ponúknuté rôzne formy virtuálneho s*xu, sa merala ich intenzita s*xuálnej túžby a potreba masturbácie. Tí, ktorí uprednostňovali kybernetický s*x, zistili, že po prezeraní stránok pociťovali väčšie s*xuálne vzrušenie v porovnaní s tými, ktorí mali malý záujem.

Ženy s vysokou mierou závislosti mali viac s*xuálnych partnerov ako ženy s malým alebo žiadnym záujmom o pornografické stránky.

Tie prvé zároveň priznali, že ich s*xuálny život neuspokojuje. A čím vyššia bola úroveň záujmu a vzrušenia účastníčok, tým viac psychických problémov bolo zistených.

PREČO SA TO DEJE?

Kedysi sa virtuálny s*x považoval za mužskú výsadu. Teraz je však záujem, ktorý prejavili ženy, v mnohom odrazom novej reality.

„Je čoraz ťažšie rozlišovať medzi mužskou a ženskou sférou záujmu,“ hovorí Tatiana Mizinová. – Okrem toho sa prejavuje tendencia prechodu od reálnej komunikácie k virtuálnej. A priestor internetu ponúka šancu stretnúť sa s niekým a možnosť vyjadriť a zdieľať svoje s*xuálne fantázie s ostatnými.

Stereotypy majú stále silný vplyv na mužov, ktorí hľadajú partnerky s modelovým vzhľadom, a výrazne obmedzujú ženy, pre ktoré je čoraz ťažšie splniť očakávania mužov. V tejto situácii sa virtuálna realita stáva niekedy jediným zdrojom uspokojenia.

Tatiana Mišinová hovorí, že vznik kyberzávislosti súvisí s dvoma procesmi: poklesom záujmu a citlivosti na predtým známe potešenia (živé interakcie s partnerom) a súčasne s nadmerným vzrušením v reakcii na určité podnety (obrázky a slová na internete). „To vedie k zúženiu okruhu zdrojov uspokojenia a zároveň vytvára závislosť od nich,“ hovorí.

PREČO JE TO NEBEZPEČNÉ?

„Niekto by mohol namietať, že takéto s*xuálne správanie nie je vôbec nebezpečné – veď títo ľudia nikomu neubližujú ani neporušujú nikoho záujmy,“ hovorí Susan Kraus Whitebourneová. – Môže však byť škodlivé pre samotné ženy.

Laerov experiment ukázal, že tie, ktoré boli náchylné na kybernetickú závislosť, nielenže mali väčšie psychické problémy, ale boli tiež častejšie zapojené do rizikových vzťahov v reálnom živote.

Taktiež častejšie ako osoby bez sklonu k závislosti odpovedali pozitívne na testové otázky: „Moje s*xuálne fantázie ma odvádzajú od úloh, ktoré sú pre mňa v živote dôležité“, „Robím veci, ktoré sú v rozpore s mojimi vnútornými hodnotami“, „Cítim sa veľmi osamelá“.

Jungovský analytik Lev Hegai sa domnieva, že riziko pre ženy nesúvisí len s nebezpečenstvom stretnutia s nebezpečným partnerom online, ale aj s hrozbou straty fyzického a duševného zdravia.

„Snaha uvoľniť duševné napätie prostredníctvom s*xuálneho uvoľnenia nerieši problémy s opačným pohlavím,“ hovorí. – Problémy zostávajú a napätie sa opäť stupňuje. Bolesť z osamelosti a nedostatočného naplnenia vo vzťahu sa stupňuje“.

Tatiana Mizinová zdôrazňuje, že hoci sú ženy menej náchylné na návykové správanie ako muži, ich závislosti sa vyvíjajú rýchlejšie a často sú nezvratné.

Zvýšený záujem o kybernetický s*x je v podstate odmietnutím zrelej s*xuality a ústupom do sveta fantázie,“ hovorí. – Čím dlhšie a intenzívnejšie takéto virtuálne hry pokračujú, tým ťažšie je nadviazať kontakt a udržiavať vzťahy so skutočnými mužmi.

A aj keď nejde o závislosť, takýto na prvý pohľad jednoduchý a nezáväzný spôsob komunikácie môže zbaviť motivácie hľadať skutočný vzťah. Vyžadujú si od nás oveľa viac emocionálnej energie a duševnej angažovanosti.