Zlý sex: čo robiť, ak sa s partnerom nezhodujete v temperamente

Stáva sa, že sa nezhodujete v preferenciách, tempe, hraniciach dovoleného? Oplatí sa odpísať problém na rozdielnosť s*xuálnych typov? A čo robiť, aby k zhode predsa len došlo? Poďme to zistiť spolu so s*xuológom.

„Diskutovať“ je dobré riešenie pre všetky príležitosti. V takej citlivej oblasti, akou je s*xualita, to však nemusí stačiť. Každý z nás je celý vesmír a na to, aby sme sa stretli s druhým, potrebujeme nielen ochotu počúvať, ale aj schopnosť počuť. To znamená spracovať v sebe informácie a dovoliť im aspoň trochu zmeniť naše presvedčenie a vnímanie.

Súhlasím, môže byť ťažké urobiť to aj kvôli sebe, a čo povedať o situáciách, keď o to požiada druhá osoba. Preto jeden alebo dva rozhovory nemusia stačiť. A ani po hodinách diskusie by ste sa nemali navzájom stigmatizovať slovami: „My sa k sebe nehodíme“.

PREČO NIE SME TAKÍ ROZDIELNI

Skutočnosť je taká, že naše presvedčenie o existencii „vhodných“ a „nevhodných“ partnerov je založené na falošnom presvedčení – presvedčení, že s*xualitu možno rozdeliť do určitých typov.

Snažíme sa rozdeliť s*xuálnych partnerov podľa temperamentu alebo hovoríme o libide ako o „nízkom“ alebo „vysokom“, akoby predstavovalo nejakú stupnicu. Ako však ukazujú najnovšie vedecké výskumy na túto tému, kvalifikovať s*xuálny temperament je zbytočné.

Sexuológovia sa čoraz viac zhodujú na tom, že s*xuálny temperament je komplexný pojem.

Naše správanie, ktoré by sa dalo tak či onak typizovať, vychádza zo zdravotného stavu, hormonálnej rovnováhy, psychologického a emocionálneho zázemia, s*xuálnych skúseností, vnímania partnera, kvality partnerských vzťahov a mnohých ďalších faktorov.

Veď sa naozaj stáva, že s jedným partnerom sa chcete uvoľniť a hlava sa vám sama vypne, a s iným sa ukáže, že je akosi strnulý a trápny, hoci sme všetci rovnakí. V niektorých obdobiach života nie je záujem ani len pomyslieť na s*x, a inokedy vo vnútri akoby bublal prúd.

Tieto faktory sú v neustálej dynamike, a preto je „s*xuálny temperament“ definovaný podľa nich príliš nestabilný na to, aby sa na ňom dali založiť úsudky. Jediné, čomu má zmysel venovať pozornosť, je prejav s*xuality ako súčasť celkového systému ľudskej osobnosti, kde je každá zložka v úzkom spojení s ostatnými: uzdravením jednej je možné zlepšiť kvalitu druhej.

AKO UVIESŤ SYSTÉMY DO JEDNOTY

V praxi to znamená, že neexistujú partneri, ktorí by boli pre nás vhodní alebo nevhodní. Dochádza k stretnutiam medzi ľuďmi v rôznych stavoch. Tieto stavy môžu byť spočiatku veľmi podobné, alebo sa môžu výrazne líšiť v dôsledku prirodzených rozdielov vo faktoroch, ktoré ich definujú. Tieto stavy sa však – ako každý systém – môžu synchronizovať. Čo si, samozrejme, vyžaduje čas: niekedy dni, niekedy mesiace, niekedy roky. Konečnú úlohu však zohráva len túžba partnerov prispôsobiť sa jeden druhému, uviesť svoje systémy do súladu.

A v zásade je dôležité chcieť venovať tejto otázke pozornosť. Niekedy od klientov počúvam: „Sexuálne si nevyhovujeme, ale zmierili sme sa s tým“. To je veľká chyba! Je to obzvlášť frustrujúca chyba vzhľadom na to, že sme zvyknutí pracovať na vzťahoch a na sebe, uvedomujúc si, že bez úsilia nebudú žiadne výsledky. Prečo je teda s*x, jedna zo základných potrieb nášho života, vylúčený zo zoznamu oblastí hodných úsilia?

Sexuálny život sa dá rovnako dobre „vyladiť“ a zlepšiť primerane investovaným prostriedkom.

Preto ich pri práci s pármi vyzývam, aby vychádzali z toho, že ich pôžitok zo s*xu závisí od toho, ako dobre sa zblížili a spoznali.

Sex je predsa o intimite. Jej zachovávaním a posilňovaním sa v prvom rade dá stať „najvhodnejším“ partnerom. Neexistuje jediný recept: každý pár si namieša vlastný koktail komunikácie, starostlivosti, spoločných rituálov, experimentov, omylov, spoločných malých či veľkých úspechov, hier v rôznych významoch tohto slova. Schopnosť tešiť sa zo seba, zo života, zo svojho partnera a rozvíjať túto schopnosť v sebe, aby sa o ňu mohli podeliť s ostatnými.

ČO ROBIŤ, AK NECHCETE SYNCHRONIZOVAŤ

Samozrejme, toto všetko je možné len vtedy, ak existuje skutočný záujem o toho druhého a túžba byť spolu. Veď aj problémy v spálni majú korene práve v priestore intimity. A ak sa chuť na s*x vytratila, potom s najväčšou pravdepodobnosťou (ak vynecháme zdravotné ťažkosti) príčinu nájdeme v narušenej dôvere, v neochote otvoriť sa a byť zraniteľný (alebo zraniteľná) s touto osobou, bez ohľadu na to, ako formálne blízka bola.

Na riešenie takejto „nezlučiteľnosti“ je potrebné obnoviť dôverný vzťah.

taký, v ktorom nie je strašidelné byť sám sebou a vyznať sa druhému v akýchkoľvek – aj nie práve najvhodnejších – túžbach alebo, naopak, nechcených. A to je niečo, do čoho sa naozaj oplatí investovať, nie mávať frázami typu „s*x pre nás nie je až taký dôležitý“.

Kvalitný, živý s*x je zdrojom zdrojov, ktoré rozvíjajú pár, posilňujú kariéru, zdravie, kreativitu, financie. A spoločné úspechy v týchto oblastiach zasa podporujú s*xuálnu energiu partnerov, vďaka čomu je život oboch naplnený a šťastný.

ČO POMÔŽE NALADIŤ SA NA NOVÉHO PARTNERA

Ak je kompatibilita so starým partnerom výsledkom dlhej cesty, čo môžeme povedať o novom partnerovi! Blízkosť s ním o to viac nevzniká hneď, a to aj za predpokladu, že sú obaja ochotní na tom pracovať. A v tejto fáze je obzvlášť dôležité budovať dôveru a otvorenú komunikáciu, nebáť sa konfliktov v dobrom slova zmysle, objaviť vlastné hranice a ekologicky ich komunikovať druhému.

Ak ste sa zoznámili len nedávno a chcete si to trochu spestriť, môžete si navzájom klásť otázky zo zoznamu nižšie.

  1. Aký bol váš prvý bozk?
  2. Aký bol váš prvý s*x?
  3. Čo ste pri s*xe urobili, čo už nikdy nechcete urobiť?
  4. Aký bol váš najzábavnejší s*xuálny zážitok?
  5. Aký bol váš najpamätnejší s*xuálny zážitok?
  6. Aké filmy pre dospelých vás najviac vzrušujú?
  7. Čo vás vzrušuje v bežnom živote?
  8. Aká je vaša obľúbená s*xuálna poloha?
  9. Aké sú vaše erotogénne zóny?
  10. Čo sa vám na s*xe nepáči?

Odpovede na tieto otázky vám pomôžu otvoriť sa jeden druhému a dosiahnuť novú úroveň intimity.