Znižuje sa libido po 50. roku života?

Pociťujú muži aj ženy po 40-50 rokoch naozaj menej túžby? „Našťastie nie – len je dôležité zistiť, čo je čo,“ hovorí s*xuologička a psychoanalytička Catherine Blanc.

Vo veku 40-50 rokov dochádza u žien k poklesu ženských pohlavných hormónov a k menopauze. Toto obdobie je pre ňu ľahké alebo nie až také ľahké, v závislosti od jej sebavnímania, od toho, aká bola jej matka v rovnakom veku, od jej okolia.

Jej túžba bude stále súvisieť s postojom jej partnera: stále hovorí, že ju chce? Alebo venuje pozornosť len jej vráskam a nadváhe?

Ženy po päťdesiatke sú často krásne, skúsené, aktívne, odvážne a nespútané. To všetko len prispieva k s*xuálnej túžbe, ktorá vzniká ľahšie, ak je žena sebavedomá.

Vek teda nemá na libido veľký vplyv. Na dôkaz toho, ak sa 50-ročná žena zamiluje, nemá problém s túžbou! Pohltená novým citom je ako znovuzrodená. Táto otázka sa teda týka skôr párov, ktoré spolu žijú už dlhší čas.

Na rozdiel od vášne na začiatku vzťahu je medzi dvoma ľuďmi komplexnejší cit, ktorý je krehkejší a môže sa nepozorovane vytratiť v pokoji manželstva, kde nežnosť často prevažuje nad s*xualitou.

Ak život nie je príjemný, vek môže byť ďalším dôvodom na vzdanie sa s*xu.

Samozrejme, päťdesiatka je hranica, ktorá sa málokedy prekoná bez ujmy. Ak telo začne bolieť, ak život neprináša radosť, vek môže byť ďalším dôvodom na vzdanie sa s*xu. Zatiaľ však na to nie je žiadny dobrý dôvod.

A muži? Majú strach ukázať svoje zlyhanie, najmä v s*xuálnej oblasti, úzkosť z možnej straty erekcie. To majú často na mysli, keď hovoria o strate túžby – a to nie je to isté!

Pre mužov je potreba s*xu dôkazom ich mužnosti. Preto sa často milujú, aj keď na to nemajú chuť, len aby si dokázali, že sú toho schopní. To ich nevyhnutne vedie k zlyhaniam, z ktorých obviňujú vek. A márne.